Název: Otázka protonacionalismu v raně novověkých Čechách
Další názvy: Problem of protonationalism in early modern Bohemia
Autoři: Mik, Patrik
Vedoucí práce/školitel: Šima, Karel
Oponent: Randák, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2891
Klíčová slova: Čechy;raný novověk;národ;nacionalismus;protonacionalismus;etnicita;identita;Jagellonci;Habsburkové
Klíčová slova v dalším jazyce: Bohemia;early modern times;nation;nationalism;protonationalism;ethnicity;identity;Jagiellonians;Habsburgs
Abstrakt: Páce vymezuje pojmy národ, nacionalismus, identita, etnicita. Sleduje jejich vývoj v historii a snaží se zachytit okamžik protonacionalismus, jako specifickou formu vývoje českého národního vědomí v obrobí počátku raného novověku a to především na základě studia děl Havla Žalanského, Pavla Stránského a Jana Amose Komenského, stranou analýzy však nezůstávají ani události a procesy.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper defines nation, nationalism, identity, ethnicity. It follows thier historical development and tries to point out protonationalism, the specific stage of develepment of Czech national consciousness in the early modern period. It is based in works of Havel Zalansky, Pavel Stransky and Jan Amos Komensky as well as in historical events and processes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce343,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mik_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mik_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mik_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce407,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2891

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.