Title: Otázka protonacionalismu v raně novověkých Čechách
Other Titles: Problem of protonationalism in early modern Bohemia
Authors: Mik, Patrik
Advisor: Šima, Karel
Referee: Randák, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2891
Keywords: Čechy;raný novověk;národ;nacionalismus;protonacionalismus;etnicita;identita;Jagellonci;Habsburkové
Keywords in different language: Bohemia;early modern times;nation;nationalism;protonationalism;ethnicity;identity;Jagiellonians;Habsburgs
Abstract: Páce vymezuje pojmy národ, nacionalismus, identita, etnicita. Sleduje jejich vývoj v historii a snaží se zachytit okamžik protonacionalismus, jako specifickou formu vývoje českého národního vědomí v obrobí počátku raného novověku a to především na základě studia děl Havla Žalanského, Pavla Stránského a Jana Amose Komenského, stranou analýzy však nezůstávají ani události a procesy.
Abstract in different language: This paper defines nation, nationalism, identity, ethnicity. It follows thier historical development and tries to point out protonationalism, the specific stage of develepment of Czech national consciousness in the early modern period. It is based in works of Havel Zalansky, Pavel Stransky and Jan Amos Komensky as well as in historical events and processes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce343,45 kBAdobe PDFView/Open
Mik_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Mik_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Mik_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce407,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2891

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.