Název: Návrh komory hnětiče "intermix" 200l
Další názvy: The design of mixing chamber of interlocking mixer
Autoři: Hraba, Martin
Vedoucí práce/školitel: Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Vook Patrik, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28910
Klíčová slova: vysokotlaký hnětič;intermix;buzuluk;cad;vba;objem;gumárenský průmysl;kaučuk
Klíčová slova v dalším jazyce: high pressure mixer;intermix;buzuluk;cad;vba;volume;rubber industry;natural rubber
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje návrh parametrického modelu šneku, komory a klátů vysokotlakého hnětiče typu intermix sloužícího k přípravě gumových směsí. Součástí práce je řídící tabulka vytvořená v programu MS Excel a CAD data modelovaná v programu Siemens NX 9.0. Data se do tabulky generují pomocí formulářů s algoritmem vytvořeném v programu VBA (Visual Basic for Applications). K vygenerování modelů stačí zadat požadovaný čistý objem komory. Aplikace vybere nejvhodnější rozměr šneku a automaticky dopočte tvar horního a spodního klátu komory. Tyto data se zapíší tabulky. CAD modely se generují na základě těchto dat. Společnosti Buzuluk poslouží tyto 3D data jako vstupní data při tvorbě nových velikostí vysokotlakých hnětičů.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis contains the design of a parametric model of the screw, chamber and lids of a high-pressure intermixing kneader for the preparation of rubber mixtures. Part of the work is a control table created in MS Excel and CAD data designed in Siemens NX 9.0. Data in a table are generated using forms with an algorithm created in VBA (Visual Basic for Applications). To generate the models, simply enter the required pure volume of the chamber. The application selects the most suitable screw size and automatically calculates the shape of the upper and lower lid of the chamber. These data are generated to table. CAD models are generated based on these data. Buzuluk will use these 3D data as input data for creation new sizes of high pressure mills.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Martin_Hraba.pdfPlný text práce6,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hraba_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce686,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hraba_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce50,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hraba.pdfPrůběh obhajoby práce267,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28910

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.