Title: Návrh komory hnětiče "intermix" 200l
Other Titles: The design of mixing chamber of interlocking mixer
Authors: Hraba, Martin
Advisor: Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Vook Patrik, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28910
Keywords: vysokotlaký hnětič;intermix;buzuluk;cad;vba;objem;gumárenský průmysl;kaučuk
Keywords in different language: high pressure mixer;intermix;buzuluk;cad;vba;volume;rubber industry;natural rubber
Abstract: Diplomová práce obsahuje návrh parametrického modelu šneku, komory a klátů vysokotlakého hnětiče typu intermix sloužícího k přípravě gumových směsí. Součástí práce je řídící tabulka vytvořená v programu MS Excel a CAD data modelovaná v programu Siemens NX 9.0. Data se do tabulky generují pomocí formulářů s algoritmem vytvořeném v programu VBA (Visual Basic for Applications). K vygenerování modelů stačí zadat požadovaný čistý objem komory. Aplikace vybere nejvhodnější rozměr šneku a automaticky dopočte tvar horního a spodního klátu komory. Tyto data se zapíší tabulky. CAD modely se generují na základě těchto dat. Společnosti Buzuluk poslouží tyto 3D data jako vstupní data při tvorbě nových velikostí vysokotlakých hnětičů.
Abstract in different language: The diploma thesis contains the design of a parametric model of the screw, chamber and lids of a high-pressure intermixing kneader for the preparation of rubber mixtures. Part of the work is a control table created in MS Excel and CAD data designed in Siemens NX 9.0. Data in a table are generated using forms with an algorithm created in VBA (Visual Basic for Applications). To generate the models, simply enter the required pure volume of the chamber. The application selects the most suitable screw size and automatically calculates the shape of the upper and lower lid of the chamber. These data are generated to table. CAD models are generated based on these data. Buzuluk will use these 3D data as input data for creation new sizes of high pressure mills.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Martin_Hraba.pdfPlný text práce6,68 MBAdobe PDFView/Open
Hraba_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce686,28 kBAdobe PDFView/Open
Hraba_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce50,17 kBAdobe PDFView/Open
Hraba.pdfPrůběh obhajoby práce267,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28910

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.