Název: Právní postavení a majetková odpovědnost spolků
Další názvy: Legal status and property liability of league fellowship
Autoři: Klečka, Václav
Vedoucí práce/školitel: Šíma Alexander, JUDr.
Oponent: Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28916
Klíčová slova: spolky;spolkové právo;občanské sdružení;účel spolku;postavení spolku;hospodaření spolku;veřejně prospěšný poplatník
Klíčová slova v dalším jazyce: associations;federal law;civic associations;purpose and legal status of the association;association economy;public-benefit taxpayers
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá právním postavením a majetkovou odpovědností spolků. První část práce je věnována historickému vývoji spolkového práva převážně na území českých zemí. V další části je popsána úprava spolkového práva podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Na tuto část navazuje současné úprava spolkového práva obsažená v občanském zákoníku (zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Čtvrtá část je zaměřena na postavení a účel spolku, jsou zde popsány zásady spolkového práva a charakterizován účel spolku. Závěrečná část této práce obsahuje hospodaření spolku, dále se zaměřuje na odlišnosti spolků v oblasti vedení účetnictví a výběru daní a popisuje ručení členů spolku za jeho závazky.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the legal status and asset-liability of associations. First part of this thesis deals with historical development of federal law in Czech countries. Furthemore, thesis deals with the adjustment of federal law in conformity with Law No. 83/1990 Coll. - Citizens Civil Law Associations Act. The next section follows up with current adjustment of federal law contained in the Law No. 89/2012 Coll. Civic Code. The next part of this thesis defines legal status and purpose of the associations, specifically there are described principles of federal law as well as purpose of the association. Finally, this thesis deals with the management association, differences of associations in terms of bookkeeping and tax collection and the association members' liability for its obligations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPO) / Theses (DLC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pravni postaveni a majetkova odpovednost spolku_Klecka.pdfPlný text práce656,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Klecka.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Klecka.pdfPosudek vedoucího práce484,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Klecka.pdfPrůběh obhajoby práce257,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28916

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.