Title: Právní postavení a majetková odpovědnost spolků
Other Titles: Legal status and property liability of league fellowship
Authors: Klečka, Václav
Advisor: Šíma Alexander, JUDr.
Referee: Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28916
Keywords: spolky;spolkové právo;občanské sdružení;účel spolku;postavení spolku;hospodaření spolku;veřejně prospěšný poplatník
Keywords in different language: associations;federal law;civic associations;purpose and legal status of the association;association economy;public-benefit taxpayers
Abstract: Diplomová práce se zabývá právním postavením a majetkovou odpovědností spolků. První část práce je věnována historickému vývoji spolkového práva převážně na území českých zemí. V další části je popsána úprava spolkového práva podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Na tuto část navazuje současné úprava spolkového práva obsažená v občanském zákoníku (zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Čtvrtá část je zaměřena na postavení a účel spolku, jsou zde popsány zásady spolkového práva a charakterizován účel spolku. Závěrečná část této práce obsahuje hospodaření spolku, dále se zaměřuje na odlišnosti spolků v oblasti vedení účetnictví a výběru daní a popisuje ručení členů spolku za jeho závazky.
Abstract in different language: This thesis deals with the legal status and asset-liability of associations. First part of this thesis deals with historical development of federal law in Czech countries. Furthemore, thesis deals with the adjustment of federal law in conformity with Law No. 83/1990 Coll. - Citizens Civil Law Associations Act. The next section follows up with current adjustment of federal law contained in the Law No. 89/2012 Coll. Civic Code. The next part of this thesis defines legal status and purpose of the associations, specifically there are described principles of federal law as well as purpose of the association. Finally, this thesis deals with the management association, differences of associations in terms of bookkeeping and tax collection and the association members' liability for its obligations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravni postaveni a majetkova odpovednost spolku_Klecka.pdfPlný text práce656,74 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Klecka.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Klecka.pdfPosudek vedoucího práce484,89 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Klecka.pdfPrůběh obhajoby práce257,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28916

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.