Title: Právní úprava podání v civilním procesu
Other Titles: Legal Adjustment of the Submission in Civil Procedural Law
Authors: Krylová, Adéla
Advisor: Zahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
Referee: Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28918
Keywords: civilní právo procesní;občanský soudní řád;civilní proces;podání
Keywords in different language: civil procedural law;civil procedural code;civil trial;submission
Abstract: Tématem diplomové práce je "Právní úprava podání v civilním procesu". Podání představuje stěžejní institut procesního práva. Mým cílem bylo popsat tento institut na základě platné právní úpravy. Diplomová práce je členěna do samostatných kapitol. První z nich je věnována základním pojmům. Následující pojednává o institutu podání v rovině teoretické. Zbývající kapitoly se pak následně věnují druhům podání, náležitostem, formám a v neposlední řadě vadám podání.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the the legal adjustment of the submission in Civil Procedural Law. The submission is a major institute of procedural law. My goal was to capture and describe this institute on the basis of existing legislation. The submission is in the Czech republic regulated by the Civil Procedure Code. This diploma thesis is divided into several individual chapters. The first chapter describes the civil trial and its individual elements. The following chapters deal with individual requirements of the submission. The third chapter deals with the submission in general. The next chapter describes the different types of the submission. The fifth chapter deals with requirements of the submission. The last chapter describe forms a defects of the submission
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravni uprava podani v civilnim procesu.pdfPlný text práce517,76 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Krylova.pdfPosudek oponenta práce593,15 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Krylova.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Krylova.pdfPrůběh obhajoby práce281 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28918

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.