Název: Právní úprava podání v civilním procesu
Další názvy: Legal Adjustment of the Submission in Civil Procedural Law
Autoři: Krylová, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Zahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
Oponent: Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28918
Klíčová slova: civilní právo procesní;občanský soudní řád;civilní proces;podání
Klíčová slova v dalším jazyce: civil procedural law;civil procedural code;civil trial;submission
Abstrakt: Tématem diplomové práce je "Právní úprava podání v civilním procesu". Podání představuje stěžejní institut procesního práva. Mým cílem bylo popsat tento institut na základě platné právní úpravy. Diplomová práce je členěna do samostatných kapitol. První z nich je věnována základním pojmům. Následující pojednává o institutu podání v rovině teoretické. Zbývající kapitoly se pak následně věnují druhům podání, náležitostem, formám a v neposlední řadě vadám podání.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the the legal adjustment of the submission in Civil Procedural Law. The submission is a major institute of procedural law. My goal was to capture and describe this institute on the basis of existing legislation. The submission is in the Czech republic regulated by the Civil Procedure Code. This diploma thesis is divided into several individual chapters. The first chapter describes the civil trial and its individual elements. The following chapters deal with individual requirements of the submission. The third chapter deals with the submission in general. The next chapter describes the different types of the submission. The fifth chapter deals with requirements of the submission. The last chapter describe forms a defects of the submission
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pravni uprava podani v civilnim procesu.pdfPlný text práce517,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Krylova.pdfPosudek oponenta práce593,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Krylova.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Krylova.pdfPrůběh obhajoby práce281 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28918

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.