Title: Využití sociálních médií ve vybrané firmě
Other Titles: An application of social media in particular company
Authors: Kouřimová, Petra
Advisor: Petrtyl Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Prantl David, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28929
Keywords: online marketing;sociální média;facebook;analýza;tipsport
Keywords in different language: online marketing;social media;facebook;analysis;tipsport
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku sociálních médií a jejich využití v oblasti online marketingu. S pomocí teoretické báze odborné tuzemské i zahraniční literatury autorka ve své diplomové práci navrhla možné způsoby jejich aplikování ve společnosti Tipsport a. s. V práci lze nalézt teoretické poznatky jak pracovat se sociálními médií v marketingu společnosti a analýzu aktivit a chování Tipsport a. s. v tomto prostředí. Výstupem práce je proaktivní návrh, který zefektivňuje online marketingovou komunikaci společnosti ve vybraných sociálních médiích.
Abstract in different language: This master´s thesis is focused on social media and their use in a field of online marketing. The author has proposed a specific application of them for the company Tipsport a. s. using the theoretical base from specialized domestic and foreign literature. This Master´s thesis includes theoretical knowledge about how to deal with social media in company marketing and an analysis the activities of Tipsport a. s. in this discipline. The main outcome of this thesis is a proactive proposal of an application of social media ready for its implementation by the selected company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kourimova.pdfPlný text práce3,37 MBAdobe PDFView/Open
Kourimova_v.pdfPosudek vedoucího práce624,81 kBAdobe PDFView/Open
Kourimova_o.pdfPosudek oponenta práce621,79 kBAdobe PDFView/Open
Kourimova_p.pdfPrůběh obhajoby práce212,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28929

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.