Title: Srovnání některých aspektů marketingové komunikace vybraných fakult vysokých škol
Other Titles: Comparison of some marketing communication aspects of selected university faculties
Authors: Fričová, Jitka
Advisor: Petrtyl Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28932
Keywords: marketingové řízení;marketingový mix;marketingová komunikace;online komunikace;vysoká škola
Keywords in different language: marketing control;marketing mix;marketing communication;online communication;university
Abstract: Cílem práce je formulace konkrétních doporučení pro zlepšení marketingové komunikace Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni pomocí metod marketingového výzkumu focus group, mystery shoppingu a dotazníkového šetření. První část práce se věnuje pojmu vysoká škola, marketingové řízení a marketingový výzkum. Následně je rozebrána marketingová komunikace včetně online komunikace vysokých škol, ve které je zahrnuta i komparace webových stránek vybraného vzorku fakult vysokých škol. V další části práce jsou uvedeny výsledky z provedených výzkumů focus group, mystery shoppingu a dotazníkového šetření. V závěru práce jsou navržena jednotlivá doporučení pro zlepšení marketingové komunikace Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni.
Abstract in different language: The goal of this work is to provide suggestion to improve marketing communication of the Faculty of Economis at University of West Bohemia using methods like focus group, mystery shopping or surveys. First part focuses on marketing control, universities and marketing research. Next the marketing communication and online communication is discussed, including comparison of websites of selected university faculties. Next part contains results of actual research. In the last part are proposed particular improvements to marketing communication applicable to Faculty of Economics at University of West Bohemia in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Fricova.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
Fricova_V.pdfPosudek vedoucího práce941,28 kBAdobe PDFView/Open
Fricova_O.pdfPosudek oponenta práce914,94 kBAdobe PDFView/Open
Fricova_P.pdfPrůběh obhajoby práce159,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28932

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.