Title: Analýza vývoje podniku ADW AGRO, a.s., Krahulov pomocí bankrotních a bonitních modelů
Other Titles: Analysis of the ADW AGRO, a.s., Krahulov company development using creditworthy and bankruptcy models
Authors: Grepl, Robert
Advisor: Lukáš Ladislav, Doc. RNDr. Ing. CSc.
Referee: Mičudová Kateřina, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28940
Keywords: finanční analýza;bankrotní a bonitní modely
Keywords in different language: financial analysis;creditworthy an bankruptcy models
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá tématem analýzy vývoje podniku pomocí bankrotních a bonitních modelů. Tato práce je dělena do šesti kapitol. První kapitola se věnuje stručnému popisu podnikatelského prostředí podniku. V další části je představen podnik. Třetí kapitola slouží pro teoretické vymezení finanční analýzy. Ve čtvrté kapitole jsou popsány bankrotní a bonitní modely. Předposlední a poslední kapitola je určena pro analýzu podniku prostřednictvím finanční analýzy a bankrotních a bonitních modelů.
Abstract in different language: This thesis deals with the analysis of the development of the company through bankruptcy and credibility models. This work is divided into six chapters. The first chapter provides a brief description of the business environment of the enterprise. The next section introduces the company. The third chapter provides the theoretical definition of financial analysis. In the fourth chapter bankruptcy and credibility models. The penultimate and the last chapter is intended for analysis of the company through financial analysis and bankruptcy and credibility models.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Grepl_2016.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
Grepl_V.pdfPosudek vedoucího práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Grepl_O.pdfPosudek oponenta práce17,03 MBAdobe PDFView/Open
Grepl_P.pdfPrůběh obhajoby práce154,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28940

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.