Název: Dílčí optimalizace balicího procesu na výrobní lince
Další názvy: Partial optimization of packaging proces on production line
Autoři: Bešťáková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Plevný Miroslav, Doc. Dr. Ing.
Oponent: Říhová Pavla, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28941
Klíčová slova: obalový materiál;just in sequence;optimalizace
Klíčová slova v dalším jazyce: packaging material;just in sequence;optimization
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá optimalizací způsobu dodávání obalového materiálu k montážním linkám ve společnosti Daikin Industries Czech Republic s. r. o. tak, aby došlo ke snížení logistických nákladů a zmenšení prostoru potřebného pro skladování tohoto materiálu v okolí linek. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením základních pojmů a logistických technologií, které je nezbytné pro pochopení problematiky v praktické části. Stěžejní je praktická část, ve které je nejdříve popsán a analyzován současný stav dodávání a skladování obalového materiálu. Na základě této analýzy jsou v druhé části navržena a vyhodnocena doporučení pro optimalizaci tohoto procesu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this master thesis is to optimise packaging material supply processes of Daikin Industries Czech Republic. s. r. o.. The overall goal is to decrease logistic costs and storage space around the assembly lines needed for this kind of material. The first, theoretically oriented, part provides an explanation of essential terms and logistics technologies, necessary for full understanding problematic in this thesis. This section is followed by a practical part which presents description and analysis of the current material supply and storage processes state. The last section of this thesis is proposing and evaluating process reengineering possibilities based on previous analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Bestakova.pdfPlný text práce5,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bestakova_o.pdfPosudek oponenta práce640,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bestakova_v.pdfPosudek vedoucího práce633,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bestakova_p.pdfPrůběh obhajoby práce163,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28941

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.