Název: Výzkum (ne)využívání městské hromadné dopravy v Plzni studenty
Další názvy: Survey on (non-)usage of public city transportation in Pilsen by students
Autoři: Beroušková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Oponent: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28942
Klíčová slova: městská hromadná doprava;student;vysoká škola;dotazníkové šetření;plzeň
Klíčová slova v dalším jazyce: public city transportation;student;university;survey research;pilsen
Abstrakt: Práce se zabývá výzkumem využívání či nevyužívání městské hromadné dopravy v Plzni studenty veřejných vysokých škol. Cílem práce je zpracování teoretických východisek k problematice výzkumu se zaměřením na výzkum kvantitativní. Dále návrh, realizace a analýza vlastního dotazníkového šetření a návrh využití zjištěných poznatků v praxi. Sběr dat proběhl prostřednictvím online dotazníku, na který odpovědělo 581 respondentů. Z analýzy dat vyplývá, že většina studentů v Plzni využívá služeb MHD a je s nimi převážně spokojena. Mezi změny a inovace, které by studenti nejvíce uvítali, patří například posílení linek vozy s vyšší kapacitou v době přepravních špiček, vytvoření nového semestrálního předplatného a zavedení klimatizace a WIFI připojení ve vozech MHD. Aby měli absolventi motivaci nadále využívat MHD, je navrženo cenové zvýhodnění jízdného rok po úspěšném dokončení studia.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with a research of using or not using the public city transportation in Pilsen by students of public universities. The aim of this thesis is to utilize the theoretical results for the research specializing in quantitative research; creation, realization and analysis of questionnaire survey and making proposals how to use the findings in practice. Data collection was made through online questionnaire with 581 respondents. The data analysis shows that majority of students use the public city transportation in Pilsen and most of them are satisfied with offered services. Changes and innovations the most students would appreciate are for example higher capacity of vehicles during the rush hours, making new semestral tickets and air conditioning installation and WiFi connection in vehicles. To motivate graduates to continue using public city transportation there is suggested a fare discount for one year after graduation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Berouskova.pdfPlný text práce3,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Berouskova_o.pdfPosudek oponenta práce811,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Berouskova_v.pdfPosudek vedoucího práce782,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Berouskova_p.pdfPrůběh obhajoby práce200,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28942

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.