Název: Komparace rádií ČR z hlediska marketingové komunikace
Další názvy: Comparison of radio stations in the Czech Republic in terms of marketing communication
Autoři: Grossová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Oponent: Ptáčková Karolína, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28949
Klíčová slova: marketingová komunikace;reklamní kampaň;rádio;reklamní spot
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing communication;advertising campaign;radio;commercial spot
Abstrakt: Diplomová práce na téma "Komparace rádií ČR z hlediska marketingové komunikace" je zaměřena na analýzu a komparaci marketingové komunikace v rádiích zastupovaných společností Radio United Services. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky marketingu, reklamy, mediálního plánování a rozhlasové reklamy. Dále je v teoretické části charakterizován rozhlasový trh v České republice. Předmětem praktické části je představení nabídky společnosti Radio United Services a analýza marketingové komunikace ve dvou vysílacích dnech v rádiích zastupovaných uvedenou společností. Analýza je provedena z obecného pohledu, dále z pohledu inzerentů a z pohledu rozhlasových stanic. Nejvýznamnější zjištění analýzy jsou následně shrnuta. Závěrečná kapitola práce popisuje úspěšné reklamní kampaně vysílané v českých rádiích.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis on "Comparison of radio stations in the Czech Republic in terms of marketing communication" focuses on the analysis and comparison of marketing communication in the radio stations represented by the company Radio United Services. The theoretical part contains an introduction to the topic of marketing, advertising, media planning and radio commercials. Furthermore theoretical part contains a characteristic of the radio market in the Czech Republic. The subject of the practical part is to introduce the company Radio United Services and to analyse the marketing communication in two days of radio broadcasting represented by the company. The analysis is made from the perspective of general terms, advertisers and radio stations. The most significant findings of the analysis are then summarized. The final chapter describes the work of a successful advertising campaigns broadcasted on Czech radio stations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Barbora_Grossova.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grossova_v.pdfPosudek vedoucího práce645,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grossova_o.pdfPosudek oponenta práce709,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grossova_p.pdfPrůběh obhajoby práce213,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28949

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.