Title: Komparace rádií ČR z hlediska marketingové komunikace
Other Titles: Comparison of radio stations in the Czech Republic in terms of marketing communication
Authors: Grossová, Barbora
Advisor: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Ptáčková Karolína, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28949
Keywords: marketingová komunikace;reklamní kampaň;rádio;reklamní spot
Keywords in different language: marketing communication;advertising campaign;radio;commercial spot
Abstract: Diplomová práce na téma "Komparace rádií ČR z hlediska marketingové komunikace" je zaměřena na analýzu a komparaci marketingové komunikace v rádiích zastupovaných společností Radio United Services. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky marketingu, reklamy, mediálního plánování a rozhlasové reklamy. Dále je v teoretické části charakterizován rozhlasový trh v České republice. Předmětem praktické části je představení nabídky společnosti Radio United Services a analýza marketingové komunikace ve dvou vysílacích dnech v rádiích zastupovaných uvedenou společností. Analýza je provedena z obecného pohledu, dále z pohledu inzerentů a z pohledu rozhlasových stanic. Nejvýznamnější zjištění analýzy jsou následně shrnuta. Závěrečná kapitola práce popisuje úspěšné reklamní kampaně vysílané v českých rádiích.
Abstract in different language: Diploma thesis on "Comparison of radio stations in the Czech Republic in terms of marketing communication" focuses on the analysis and comparison of marketing communication in the radio stations represented by the company Radio United Services. The theoretical part contains an introduction to the topic of marketing, advertising, media planning and radio commercials. Furthermore theoretical part contains a characteristic of the radio market in the Czech Republic. The subject of the practical part is to introduce the company Radio United Services and to analyse the marketing communication in two days of radio broadcasting represented by the company. The analysis is made from the perspective of general terms, advertisers and radio stations. The most significant findings of the analysis are then summarized. The final chapter describes the work of a successful advertising campaigns broadcasted on Czech radio stations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Barbora_Grossova.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
Grossova_v.pdfPosudek vedoucího práce645,48 kBAdobe PDFView/Open
Grossova_o.pdfPosudek oponenta práce709,3 kBAdobe PDFView/Open
Grossova_p.pdfPrůběh obhajoby práce213,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28949

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.