Název: Specifika rodinného podnikání
Další názvy: Specifics of Family Business
Autoři: Machová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Taušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
Oponent: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28963
Klíčová slova: rodina;podnikání;rodinný podnik;nástupnictví;výhody a nevýhody rodinného podnikání
Klíčová slova v dalším jazyce: family;business;family business;succession;advantages and disadvantages of family business
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá tématem rodinného podnikání. Nejprve jsou zde vymezeny pojmy, které souvisí s rodinným podnikáním jako například rodina, podnikání, rodinné podnikání. Dále je diskutován přístup k rodinnému podnikání z hlediska Evropské unie, Slovenské a České republiky. Prostor je věnován výhodám a nevýhodám rodinného podnikání a nástupnictví v rodinném podniku. Autorka práce realizovala výzkum zaměřený na stav českého rodinného podnikání. Tento výzkum byl proveden formou dotazníkového šetření mezi majiteli, případně řídícími pracovníky českých rodinných podniků. Získané poznatky z dotazníkového šetření jsou shrnuty na konci práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the issues of family business. Firstly, there are defined terms related to family business, such as family, business, family business. Subsequently, the approach to family business is discussed in terms of the European Union, the Slovak and the Czech Republic. It is also dealt with the advantages and disadvantages of family business and succession in a family business. The author carried out a research focused on the condition of Czech family business. This study was accomplished in form of a questionnaire survey among the owners or managers of Czech family businesses. The summary of the questionnaire findings is described at the end of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Machova_K15N0106P.pdfPlný text práce24,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machova_v.pdfPosudek vedoucího práce707,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machova_O.pdfPosudek oponenta práce662,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machova_p.pdfPrůběh obhajoby práce209,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28963

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.