Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
dc.contributor.authorŠrámek, Martin
dc.contributor.refereeHálková Katarína, Ing.
dc.date.accepted2017-6-2
dc.date.accessioned2018-01-15T15:11:41Z-
dc.date.available2016-10-21
dc.date.available2018-01-15T15:11:41Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-24
dc.identifier71935
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28970
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na tvorbu marketingového plánu strategické podnikatelské jednotky Peugeot 308 u koncesovaného prodejce vozů značky Peugeot, firmy IC WEST Plzeň, s.r.o. Práce se dále zabývá celkovým zhodnocením prodejů modelové řady 308 a to jak z hlediska prodejů v České republice, tak i u firmy IC WEST. Součástí diplomové práce je i teoretická část sloužící jako opora pro následující část empirickou. Hlavním výstupem je komplexní marketingový plán strategické podnikatelské jednotky Peugeot 308 shrnující výsledky procesu marketingového plánování. Závěrem práce je uveden i zkrácený dokument marketingového plánu obsahující sumarizované výsledky procesu marketingového plánování.cs
dc.format83 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstrategická podnikatelská jednotkacs
dc.subjectmarketingové plánovánícs
dc.subjectmarketingový pláncs
dc.titleMarketingový plán vybrané strategické podnikatelské jednotkycs
dc.title.alternativeMarketing plan of selected strategic business uniten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe presented thesis is focused on the creation of the marketing plan of a strategic business unit Peugeot 308 at a licensed Peugeot car seller, IC WEST Pilsen, PLC. The paper deals with the overall evaluation of Peugeot 308 sales regarding the sales both in the Czech Republic and at IC WEST company. The theoretical part of this thesis provides the empiric part with the support. The main outcome of the thesis is the complex marketing plan of Peugeot 308 strategic business unit summarizing the results of a marketing planning process. The conclusion presents a shortened marketing plan containing the summarized results of the marketing planning proces.en
dc.subject.translatedstrategic business uniten
dc.subject.translatedmarketing planningen
dc.subject.translatedmarketing planen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_SRAMEK.pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFView/Open
Sramek_v.pdfPosudek vedoucího práce601,12 kBAdobe PDFView/Open
Sramek_o.pdfPosudek oponenta práce595,44 kBAdobe PDFView/Open
Sramek_p.pdfPrůběh obhajoby práce196,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28970

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.