Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorChlopčík, Tomáš
dc.contributor.refereeIrcingová Jarmila, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-2
dc.date.accessioned2018-01-15T15:11:41Z-
dc.date.available2016-10-21
dc.date.available2018-01-15T15:11:41Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-24
dc.identifier72040
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28981
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro společnost Novitera, a. s. Práce je rozdělena do celkem 10 kapitol, přičemž prvních 5 kapitol se týká teoretické části práce a druhých 5 kapitol pak praktické aplikaci. Teoretická část práce je věnována problematice marketingu a plánování jeho strategické části, vč. teoretického rámce situační analýzy, návrhů marketingových strategií, analýzy rizik a základů marketingového controllingu. Praktická část navazuje na teoretické poznatky. Ve svém úvodu představuje vybranou obchodní společnost a strategická východiska. Následující situační analýza završena SWOT analýzou a maticemi EFE, IFE, IE a TOWS, je přípravou pro další kapitolu s návrhy marketingových strategií. Součástí práce jsou taktéž analýza rizik plánu a definování základů pro marketingový controlling.cs
dc.format117 s. (178 599 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectmarketingový pláncs
dc.subjectmarketingové řízenícs
dc.subjectmarketingová strategiecs
dc.subjectsituační analýzacs
dc.titleNávrh marketingové strategie pro firmu prodávající řešení v oblasti kotlů na tuhá palivacs
dc.title.alternativeMarketing Strategy Proposal for a company selling solutions in the field of solid fuel boilersen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on marketing strategy proposal for the company Novitera, a. s. The thesis is divided into 10 chapters. While the first five chapters are connected with the theoretical part of the thesis, the second five chapters refer to its practical application. Theoretical part consists of marketing matters and a planning of its strategic part, including theoretical framework of situation analysis, marketing strategies proposals, risk analysis and the principles of marketing controlling. Practical part of the diploma thesis follows theoretical knowledge. In its beginning the practical part introduces chosen company and strategic statements. The following situation analysis topped by SWOT analysis and EFE, IFE, IE and TOWS matrixes, provides a basis for marketing strategies in the next chapter. Practical part of the thesis contains also risk analysis and the definition of marketing controlling basics.en
dc.subject.translatedmarketing managementen
dc.subject.translatedmarketing mixen
dc.subject.translatedmarketing planen
dc.subject.translatedmarketing strategyen
dc.subject.translatedsituation analysisen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Chlopcik.pdfPlný text práce7,25 MBAdobe PDFView/Open
Chlopcik_o.pdfPosudek oponenta práce556,18 kBAdobe PDFView/Open
Chlopcik_v.pdfPosudek vedoucího práce880,34 kBAdobe PDFView/Open
Chlopcik_p.pdfPrůběh obhajoby práce185,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28981

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.