Název: Obecně závazné vyhlášky obce
Autoři: Faberová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Oponent: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29006
Klíčová slova: obec;samospráva;orgán obce;obecně závazné vyhlášky obce;ústavní soud
Klíčová slova v dalším jazyce: municipality;self-government;authority of municipality;generally binding public ordinances of municipality;constitutional court
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá obecně závaznými vyhláškami obcí. Vydávání obecně závazných vyhlášek obce je jedním ze znaků samosprávy.Tyto právní předpisy upravují práva a povinnosti osob daného území. Bakalářská práce poskytuje informace o obecných pojmech jako je veřejná správa a její rozdělení, pojmu obec, orgánům obce ale i zakotvení samosprávy v Ústavě České republiky. Hlavním naplněním práce jsou informace o obecně závazných vyhláškách, jako je jejich vydávání, náležitosti, platnost, účinnost, o orgánu vykonávající dozor a o řízení před Ústavním soudem. V neposlední řadě jsem považovala za důležité, alespoň okrajově přiblížit nález ústavního soudu v oblasti rušení ustanovení v obecně závazné vyhlášce města Cheb.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with generally binding public notices for municipalities. Publishing generally binding public ordinances of municipalities is one of the attributes of self-government. The legal regulations control rights and obligations of persons in the territory. This bachelor thesis provides information about general terms: public administration and its division, municipality and its bodies, also enshrining self-government in the Constitution of the Czech Republic. The main content of this thesis is information about generally binding public ordinances for municipalities and the process of its creation, necessities, validity and effectiveness, about the body that administer supervision and the procedure before the Institutional Court. is the fact that the generally binding public ordinances affect all of us. Finally, I considered important to focus on award of the Institutional Court in the field of cancelling a regulation in one specific generally binding public ordinance of the town Cheb.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace Tereza Faberova 2017.pdfPlný text práce3,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Faberova - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce579,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Faberova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce268,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Faberova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce364,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29006

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.