Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorFaberová, Tereza
dc.contributor.refereeMatula Miloš, JUDr. CSc.
dc.date.accepted2017-5-24
dc.date.accessioned2018-01-15T15:11:51Z-
dc.date.available2016-1-8
dc.date.available2018-01-15T15:11:51Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-29
dc.identifier70340
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/29006-
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá obecně závaznými vyhláškami obcí. Vydávání obecně závazných vyhlášek obce je jedním ze znaků samosprávy.Tyto právní předpisy upravují práva a povinnosti osob daného území. Bakalářská práce poskytuje informace o obecných pojmech jako je veřejná správa a její rozdělení, pojmu obec, orgánům obce ale i zakotvení samosprávy v Ústavě České republiky. Hlavním naplněním práce jsou informace o obecně závazných vyhláškách, jako je jejich vydávání, náležitosti, platnost, účinnost, o orgánu vykonávající dozor a o řízení před Ústavním soudem. V neposlední řadě jsem považovala za důležité, alespoň okrajově přiblížit nález ústavního soudu v oblasti rušení ustanovení v obecně závazné vyhlášce města Cheb.cs
dc.format56
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectobeccs
dc.subjectsamosprávacs
dc.subjectorgán obcecs
dc.subjectobecně závazné vyhlášky obcecs
dc.subjectústavní soudcs
dc.titleObecně závazné vyhlášky obcecs
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávní specializace
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with generally binding public notices for municipalities. Publishing generally binding public ordinances of municipalities is one of the attributes of self-government. The legal regulations control rights and obligations of persons in the territory. This bachelor thesis provides information about general terms: public administration and its division, municipality and its bodies, also enshrining self-government in the Constitution of the Czech Republic. The main content of this thesis is information about generally binding public ordinances for municipalities and the process of its creation, necessities, validity and effectiveness, about the body that administer supervision and the procedure before the Institutional Court. is the fact that the generally binding public ordinances affect all of us. Finally, I considered important to focus on award of the Institutional Court in the field of cancelling a regulation in one specific generally binding public ordinance of the town Cheb.en
dc.subject.translatedmunicipalityen
dc.subject.translatedself-governmenten
dc.subject.translatedauthority of municipalityen
dc.subject.translatedgenerally binding public ordinances of municipalityen
dc.subject.translatedconstitutional courten
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace Tereza Faberova 2017.pdfPlný text práce3,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Faberova - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce579,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Faberova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce268,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Faberova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce364,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29006

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.