Název: IBMer - Transnacionální kultura adaptace
Další názvy: IBMer´s transnational culture of adaptation
Autoři: Slavíková, Linda
Vedoucí práce/školitel: Hanus, Lukáš
Oponent: Baslová, Michala
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2902
Klíčová slova: transnacionalismus;transnacionální sociální sitě;expats;high skilled workers;lokalita;globalizace;transnacionální migrace;metodologický nacionalismus;identita;transnacionální kultura adaptace;IBMers;deteritorializace;sociální realita;sociální konstrukce
Klíčová slova v dalším jazyce: transnationalism;transnational social networks;expats;high skilled workers;lokalities;globalization;transnational migration;methodological nationalism;identity;transnational culture of adaptation;deteritorialization;social reality;social construction;IBMers
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá teoretickým konceptem "transnacionální kultura adaptace". Studie je založena na kvalitativním výzkumu skupiny mezinárodích pracovníků firmy IBM z Brna. Základním teoretickým předpokladem této práce je, že zkoumaní "IBMers" se prostřednictvím využívání transnacionálních sociálních sití stávají charakteristickou kolektivitou lidí žijící v transnacionálním momentu, tedy "transnacionální kulturou adaptace" na místní prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is concerned with theoretical concept of ?Transnational culture of adaptation?. The study was supported by the qualitative research of a group of international workers from the international company IBM in Brno. I supposed that these participants become a characteristic collectivity living in transnational moment by using transnational networks. In other words, they construct the ?transnational culture of adaptation? through their collective acting
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_2012_Linda_Slavikova.pdfPlný text práce231,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
slavikova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
slavikova oponent.pdfPosudek oponenta práce1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Slavikova0001.pdfPrůběh obhajoby práce32,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2902

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.