Title: Obec s pověřeným obecním úřadem
Other Titles: Municipality with authorized municipal office
Authors: Holubová, Barbora
Advisor: Triner Petr, JUDr.
Referee: Kříž Dominik, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29029
Keywords: obec;státní správa;obec s pověřeným obecním úřadem;samospráva;obecní úřad;státní správa;veřejná správa
Keywords in different language: municipality;state administration;municipality with authorized municipal office;autonomy;municipal office;administration;public administration
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou obce s pověřeným obecním úřadem. Předmětem zpracování je popsat postavení pověřených obecních úřadů v systému české veřejné správy, vysvětlit pojmy státní a veřejné správy, samosprávy a státní správy.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with authorized municipal officies. The main aim of this thesis is to describe the status of authorized municipal officies in the Czech republic administration system, explain concepts of the state administration and the public administration, the autonomy and the state administration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Holubova-Obec s poverenym obcenim uradem.pdfPlný text práce260,84 kBAdobe PDFView/Open
Holubova - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce691,67 kBAdobe PDFView/Open
Holubova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce581,73 kBAdobe PDFView/Open
Holubova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce324,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29029

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.