Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHanus, Lukáš
dc.contributor.authorSlavíková, Linda
dc.contributor.refereeBaslová, Michala
dc.date.accepted2012-09-03
dc.date.accessioned2013-06-19T06:51:09Z
dc.date.available2012-03-09cs
dc.date.available2013-06-19T06:51:09Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-07-02
dc.identifier45104
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2902
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá teoretickým konceptem "transnacionální kultura adaptace". Studie je založena na kvalitativním výzkumu skupiny mezinárodích pracovníků firmy IBM z Brna. Základním teoretickým předpokladem této práce je, že zkoumaní "IBMers" se prostřednictvím využívání transnacionálních sociálních sití stávají charakteristickou kolektivitou lidí žijící v transnacionálním momentu, tedy "transnacionální kulturou adaptace" na místní prostředí.cs
dc.format42 s. (73 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttransnacionalismuscs
dc.subjecttransnacionální sociální sitěcs
dc.subjectexpatscs
dc.subjecthigh skilled workerscs
dc.subjectlokalitacs
dc.subjectglobalizacecs
dc.subjecttransnacionální migracecs
dc.subjectmetodologický nacionalismuscs
dc.subjectidentitacs
dc.subjecttransnacionální kultura adaptacecs
dc.subjectIBMerscs
dc.subjectdeteritorializacecs
dc.subjectsociální realitacs
dc.subjectsociální konstrukcecs
dc.titleIBMer - Transnacionální kultura adaptacecs
dc.title.alternativeIBMer´s transnational culture of adaptationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra antropologiecs
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is concerned with theoretical concept of ?Transnational culture of adaptation?. The study was supported by the qualitative research of a group of international workers from the international company IBM in Brno. I supposed that these participants become a characteristic collectivity living in transnational moment by using transnational networks. In other words, they construct the ?transnational culture of adaptation? through their collective actingen
dc.subject.translatedtransnationalismen
dc.subject.translatedtransnational social networksen
dc.subject.translatedexpatsen
dc.subject.translatedhigh skilled workersen
dc.subject.translatedlokalitiesen
dc.subject.translatedglobalizationen
dc.subject.translatedtransnational migrationen
dc.subject.translatedmethodological nationalismen
dc.subject.translatedidentityen
dc.subject.translatedtransnational culture of adaptationen
dc.subject.translateddeteritorializationen
dc.subject.translatedsocial realityen
dc.subject.translatedsocial constructionen
dc.subject.translatedIBMersen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_2012_Linda_Slavikova.pdfPlný text práce231,49 kBAdobe PDFView/Open
slavikova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
slavikova oponent.pdfPosudek oponenta práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Slavikova0001.pdfPrůběh obhajoby práce32,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2902

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.