Title: Analýza a hodnocení vybraných akcí v Kadani
Other Titles: Analysis and evaluation of selected events in Kadaň
Authors: Pichlík, Lukáš
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29033
Keywords: propagace města;strategický plán;marketing;císařský den;kadaň
Keywords in different language: promotion of the city;strategic plan;marketing;císařský den;kadaň town
Abstract: Předložená práce je zaměřena na vypracování analýzy vybraných eventů ve městě Kadani. Teoretická část práce obsahuje obecné poznatky o cestovním ruchu, zabývá se jeho typologií, udržitelností rozvoje, ekonomickými přínosy. V další části práce se dozvídáme, co je destinační marketing, jaké jsou postupy tvorby marketingového strategického plánu. Zmíněn je i druh destinačního marketingu, tzv. event marketing. Práce vyčleňuje typologii a strategii event marketingu. Dále se práce věnuje městu Kadaň. Seznamuje nás s historií města, jeho polohou a akcemi pořádanými v Kadani během roku. Následně vyčleňuje tři eventy, na kterých byl proveden výzkum návštěvnosti. Výsledky tohoto výzkumu a jejich hodnocení jsou zahrnuty v empirické části práce. Práce bude dále odeslána a zveřejněna zástupcům města Kadaně.
Abstract in different language: This thesis is focused on analysis of chosen events in Kadaň town. The theoretical part of this thesis contains general knowledge of tourism. It´s interested in typology of tourism, sustainability of tourism developement and economical benefits. In the next part of thesis we learn something about the marketing of destination, what are the procedures of creating strategic plan. There is also mentioned special type of marketing of destination, so called event marketing. In this thesis the typology and strategy of event marketing is detached. In the next part, this thesis is focused on Kadaň town. We learn something about the history of the town, it´s position and events which take part here during the year. There are three events, where the visitor survey was done. Results of this research and evaluation are included in the empirical part of this thesis. Thesis will be sent and published to the representatives of Kadaň town.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Pichlik Lukas.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Pichlik L. - V.PDFPosudek vedoucího práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Pichlik L. - O.PDFPosudek oponenta práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
Pichlik L. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce632,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29033

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.