Title: Analýza činnosti Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy
Other Titles: Analysis of activity of the children and youth centre of the capital city Prague
Authors: Biliak, Diana
Advisor: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Referee: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29041
Keywords: nezisková organizace;činnost;ddm (dům dětí a mládeže hlavního města prahy).
Keywords in different language: non-profit organization;aktivity;ddm (children and youth centre of the capital city prague)
Abstract: Předložena práce je zaměřena na charakteristiku neziskových organizaci. V první kapitole je vymezen neziskový sektor, dále jsou popsány základní charakteristiky neziskových organizaci. Druha kapitola obsahuje představení veřejné neziskové organizace Domů dětí a mládeže hlavního města Prahy (DDM). V třetí kapitole se nachází představení Klubu Klamovka. Hodnocení činnosti Klubu Klamovka se objeví ve čtvrté kapitole, kde jsou uvedené návrhy na vyřešení problémů Klubu Klamovka a návrh nové akce.
Abstract in different language: The presented work concerns the characteristics of non-profit organisations. The first chapter defines the non-profit sector and describes its basic characteristics. The second chapter introduces a public non-profit organisation Children and youth centre of the capital city Prague (DDM). The third chapter presented a part of Children and youth centre Klub Klamovka. Its activities are described in the fourth chapter, which also suggests adequate problem-solving and eventual plans for the Klub Klamovka.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Biliak.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
Biliak D. - O.PDFPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Biliak D. - V.PDFPosudek vedoucího práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
Biliak D. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce637,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29041

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.