Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorJaneček Petr, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorChválová, Andrea
dc.contributor.refereeHálková Katarína, Ing.
dc.date.accepted2017-6-12
dc.date.accessioned2018-01-15T15:12:00Z-
dc.date.available2016-10-21
dc.date.available2018-01-15T15:12:00Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-24
dc.identifier70700
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/29045-
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na téma "Možnosti rozšíření podnikatelských činností na farmě". Teoretická část popisuje obecně cestovní ruch, jeho typologii, produkty a služby. Dále jsou zmíněny trendy ve vývoji cestovního ruchu. Třetí kapitola se zabývá cestovním ruchem na venkově, doprovodnými programy a propagací ve venkovské turistice. Závěr teoretické části je zaměřen na marketing na internetu, jelikož bude v praktické části vytvořena Facebook Page. Praktická část obsahuje popis Farmy pod Filipkou konkrétně její zaměření chovu, výrobu a nabídku sýrů. V dalších kapitolách probíhají analýzy jako analýza konkurence na českém trhu, SWOT Analýza a analýza komunikace prostřednictvím webových stránek. Předposlední kapitola je zaměřena na vytvoření balíčku služeb cestovního ruchu Farmy pod Filipkou a cenová kalkulace tohoto balíčku. Na závěr práce je vytvořena Facebook Page a zhodnoceny všechny parametry, které při této tvorbě musíme vzít v úvahu. Vytvořením nového propagačního a komunikačního kanálu Facebook Page by se farma dostala do širšího povědomí potenciálních zákazníků a došlo by ke zvýšení objemu produkce.cs
dc.format71 s. (105 474 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectcestovní ruchcs
dc.subjectagroturismuscs
dc.subjectúčastnícics
dc.subjectkonkurencecs
dc.titleMožnosti rozšíření podnikatelských činností na farměcs
dc.title.alternativeOpportunity for development of business activity on the farmen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická
dc.thesis.degree-programEkonomika a management
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the "Opportunity for development of business activity on the farm". In the theoretical part there is general tourism, its typology, products and service described. Furthermore, there is a mention of trends in the development of tourism. The third chapter deals with tourist industry in the countryside, accompanying programmes and the propagation of country tourism. The conclusion of the theoretical part focuses on internet marketing since the aim of the practical part is the creation of a Facebook Page. In the practical part there is the description of the "Farm under Filipka", specifically the breeding, the production and the offer of cheese. In other chapter are analysis introduced, expressly the analysis of the competition on the Czech market, SWOT analysis and the analysis of the communication on websites. The penultimate chapter focuses on the creation of a service packet of the "Farm under Filipka" and the price calculation of said package. Finally, a Facebook Page was created and all its parameters, which need to be considered, were assessed. By the creation of a new promotional and communication channel on the Facebook Page, the farm would be recognised by a wider range of potential clients and it could cause the increase in the production.en
dc.subject.translatedtourismen
dc.subject.translatedagrotourismen
dc.subject.translatedparticipanten
dc.subject.translatedcompetitionen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_Prace_Andrea_Chvalova_K15B0467P.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chvalova A. - V.PDFPosudek vedoucího práce1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chvalova A. - O.PDFPosudek oponenta práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chvalova A. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce595,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29045

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.