Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorZelenka Lenka, Ing.
dc.contributor.authorBryndáčová, Lucie
dc.contributor.refereeEger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
dc.date.accepted2017-6-8
dc.date.accessioned2018-01-15T15:12:00Z-
dc.date.available2016-10-21
dc.date.available2018-01-15T15:12:00Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-24
dc.identifier71599
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/29048-
dc.description.abstractPředložená práce "Celebrity marketing a jeho vliv na nákupní rozhodování spotřebitelů" se zaměřuje na zjištění podstatných faktorů, které rozhodovací proces spotřebitelů ovlivňují nebo neovlivňují v kontextu s využitím celebrit v reklamních kampaních. Mezi tyto zkoumané faktory patří především vnímání kvality produktu, který propaguje celebrita, důvěryhodnost značky a přesvědčení celebrity u spotřebitele o tom, že propagovaný produkt také používá. První část této práce vymezuje teoretický základ vztahující se k problematice marketingové komunikace, celebrity marketingu a rozhodovacího procesu. Druhou část pak tvoří dotazníkové šetření a monitoring zapojení celebrit v reklamních spotech v televizním vysílání. Na základě získaných výsledků dotazníkového šetření jsou dále provedeny studie dle věkových kategorií a pohlaví.cs
dc.format80 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectcelebrity marketingcs
dc.subjectspotřebitelcs
dc.subjectnákupní rozhodovánícs
dc.subjectfaktory ovlivňující rozhodovací procescs
dc.subjectkvalita propagovaného produktucs
dc.subjectdůvěryhodnost značkycs
dc.titleCelebrity marketing a jeho vliv na nákupní rozhodování spotřebitelůcs
dc.title.alternativeCelebrty marketing and its influence on the consumers purchasing decisionsen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická
dc.thesis.degree-programEkonomika a management
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe presented work "Celebrity marketing and its influence on the consumers purchasing decisions " focuses on finding relevant factors which do or do not affect decision-making process of consumers when celebrities are shown in an advertising campaign. These examined factors include particularly perception of product quality promoted by a celebrity, brand credibility and conviction of consumers that a celebrity truly uses the product. The first part of this work defines theoretical fundamentals of marketing communication, celebrity marketing and decision-making process. The second part contains questionnaire survey and monitoring of celebrities involvement in advertising spots broadcasting in television. According to the results of questionnaire survey studies are performed based on age and gender.en
dc.subject.translatedcelebrity marketingen
dc.subject.translatedconsumeren
dc.subject.translatedpurchasing decisionen
dc.subject.translatedfactors influencing decision-making processen
dc.subject.translatedquality of promoted productsen
dc.subject.translatedbrand credibilityen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bryndacova_BP_2017.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bryndacova_v.pdfPosudek vedoucího práce582,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bryndacova_o.pdfPosudek oponenta práce628,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bryndacova_p.pdfPrůběh obhajoby práce245,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29048

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.