Title: Hodnocení marketingové kampaně Máte Hromadu Důvodů
Other Titles: Evaluation of marketing campaign You have many reasons to travel public transport in Pilsen
Authors: Kresa, Zdeněk
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29057
Keywords: doprava;městská hromadná doprava;reklamní kampaň;hodnocení reklamní kampaně
Keywords in different language: transport;public transport;marketing campaign;evaluation of marketing campaign
Abstract: Bakalářská práce se zabývá hodnocením reklamní kampaně Máte Hromadu Důvodů, která od září 2015 do prosince 2016 propagovala výhody cestování městskou hromadnou dopravou v Plzni. Práce nejprve přibližuje problematiku městské hromadné dopravy obecně a aktuální vývoj v odvětví. Další část práce je věnována představení společnosti Plzeňské městské dopravní podniky - autora reklamní kampaně. V dalších částech práce je teoreticky popsán marketingový výzkum a metody hodnocení marketingových kampaní. Stěžejní částí práce je realizace dotazníkového šetření a následná intepretace výsledků. Šetření bylo realizováno na vzorku 809 respondentů. Kampaň byla vyhodnocena jako efektivní. Na základě výsledků byla pro Plzeňské městské dopravní podniky vytvořena doporučení. Hlavním doporučením je pokračovat v kampani Máte Hromadu Důvodů a obohatit ji o další motivy. Dalším doporučením je zvážit vybavení nově nakupovaných vozidel klimatizací salonu pro cestující.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is concentrating on evaluation of marketing campaign You have many reasons to travel public transport. This campaign was running from September 2015 to December 2016 and was promoting the advantages of using public transport in Pilsen. Thesis firstly introduces problematics of public transport in general, then actual development in this sector. Next part of thesis concentrates on Pilsen´s public transport operator, which is author of the campaign. In next parts of thesis, there are descriptions of market research and marketing campaign evaluation methods. The key part are research based on survey and subsequent interpretation of results. The campaign was evaluated as effective. It was made recommendation for author of the campaign, based on results. The main recommendation is to continue with marketing campaign You have many reasons to travel public transport. It´s recommended to add new reasons to use public transport. Next recommendation it to consider the buy of new vehicles (trams, buses, trolleybuses) with air condition for passengers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zdenek_Kresa.pdfPlný text práce4,53 MBAdobe PDFView/Open
Kresa_v.pdfPosudek vedoucího práce775,33 kBAdobe PDFView/Open
Kresa_o.pdfPosudek oponenta práce714,17 kBAdobe PDFView/Open
Kresa_p.pdfPrůběh obhajoby práce204,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29057

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.