Title: Marketingová komunikace vybraných internetových obchodů
Other Titles: Marketing communication of selected e-shops
Authors: Kroupová, Alena
Advisor: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Referee: Prantl David, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29058
Keywords: marketingová komunikace;komunikační mix;b2c e-commerce;internetový obchod;lékárna
Keywords in different language: marketing communication;communication mix;b2c e-commerce;e-shop;pharmacy
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci internetových obchodů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části autorka definuje elektronické obchodování, marketingovou komunikaci a nástroje komunikačního mixu, které jsou využitelné pro elektronické obchodování. V praktické části zkoumá autorka jednotlivé komunikační nástroje vybraných internetových obchodů. Vybranými obchody jsou Lékárna.cz, Pilulka.cz a Dr.Max lékárna. Cílem práce je analýza a zhodnocení marketingové komunikace online lékáren z pohledu zákazníka a formulace návrhů pro zvýšení efektivnosti komunikačních nástrojů.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on marketing communication of e-shops. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part the author defines the e-commerce, marketing communication and tools of communication mix, which are used for e-commerce. In the practical part the author examines the individual communication tools of selected e-shops. Selected e-shops are Lékárna.cz, Pilulka.cz a Dr.Max lékárna. The aim of the thesis is to analyse and evaluate marketing communication of online pharmacies from the customer's point of view and to formulate suggestions for increasing the efficiency of communication tools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kroupova_Alena.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Kroupova_v.pdfPosudek vedoucího práce633,48 kBAdobe PDFView/Open
Kroupova_o.pdfPosudek oponenta práce589,89 kBAdobe PDFView/Open
Kroupova_p.pdfPrůběh obhajoby práce206,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29058

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.