Název: Árijská rasa a nacistická ideologie
Další názvy: Aryan race and Nazi ideology
Autoři: Blínová, Žaneta
Vedoucí práce/školitel: Budil, Ivo
Oponent: Blažek, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2907
Klíčová slova: rasismus;árijská rasa;nacismus;Adolf Hitler;eugenika
Klíčová slova v dalším jazyce: racism;aryan race;nazism;Adolf Hitler;eugenics
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývala árijskou rasou ve spojení s nacistickou ideologií. Snažila jsem se zde objasnit okolnosti, které předcházely vzniku holocaustu a daly mu podnět vzniknout a zajímala jsem se přitom o to, proč zrovna árijská rasa byla pro Hiltera tou vyvolenou a jaký měl motiv k vyvraždění několika milionu Židů.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation followed up Aryan race in connection with Nazi ideology. I tried to clarify circumstances that preceded Holocaust origin and that gave rise to Holocaust. I was interested in question why A.Hitler chose exactly Aryan race to be the best race and what motive he had for killing off several millions of the Jews.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce214,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zaneta_Blinova.pdfPosudek vedoucího práce107,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Zaneta_Blinova.pdfPosudek oponenta práce107,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Zaneta_Blinova.pdfPrůběh obhajoby práce107,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2907

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.