Title: Árijská rasa a nacistická ideologie
Other Titles: Aryan race and Nazi ideology
Authors: Blínová, Žaneta
Advisor: Budil, Ivo
Referee: Blažek, Vladimír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2907
Keywords: rasismus;árijská rasa;nacismus;Adolf Hitler;eugenika
Keywords in different language: racism;aryan race;nazism;Adolf Hitler;eugenics
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývala árijskou rasou ve spojení s nacistickou ideologií. Snažila jsem se zde objasnit okolnosti, které předcházely vzniku holocaustu a daly mu podnět vzniknout a zajímala jsem se přitom o to, proč zrovna árijská rasa byla pro Hiltera tou vyvolenou a jaký měl motiv k vyvraždění několika milionu Židů.
Abstract in different language: This dissertation followed up Aryan race in connection with Nazi ideology. I tried to clarify circumstances that preceded Holocaust origin and that gave rise to Holocaust. I was interested in question why A.Hitler chose exactly Aryan race to be the best race and what motive he had for killing off several millions of the Jews.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce214,68 kBAdobe PDFView/Open
Zaneta_Blinova.pdfPosudek vedoucího práce107,87 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Zaneta_Blinova.pdfPosudek oponenta práce107,87 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Zaneta_Blinova.pdfPrůběh obhajoby práce107,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2907

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.