Title: Blogy v cestovním ruchu - inovativní marketingová komunikace
Other Titles: Blogs in Tourism - innovative aproach to marketing communication
Authors: Piherová, Kristýna
Advisor: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Ovesleová Hana, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29070
Keywords: blog;cestovní ruch;reklama;marketing;spolupráce
Keywords in different language: blog;tourism;advertisement;marketing;collaboration
Abstract: Předložená práce je zaměřena na fenomén blogů. Jejím cílem je představit možnosti využití blogu jako moderního marketingového nástroje v cestovním ruchu. Teoretická část se zabývá historií a vývojem blogování, charakteristikou blogu, jejich členění, osobnostmi blogerů, marketingovým potenciálem blogů a možnosti spolupráce s blogery. Praktická část se věnuje bližšímu popisu a komparaci několika vybraných blogů a dotazníkovému šetření zaměřeného na čtenost a vliv českých blogů. V závěrečné části práce jsou uvedená praktická doporučení pro spolupráci podniků služeb cestovního ruchu.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the blog phenomenom. The objective of this thesis is to introduce blogs as an innovative marketing tool in tourism. The theoretical part deals with the history and the development of blogging, the characteristic of blogs, their categorization, types of bloggers, marketing potencial of blogs and the ways of collaboration between bloggers and companies. The practical part is devoted to more detailed description and comparison of several selected blogs and to the questionnare survey focused on a number of readers and an influence of Czech blogs. There are practical recommendations fot the tourism enterprises cooperation introduced at the end of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piherova_BP.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
Piherova_v.pdfPosudek vedoucího práce818,64 kBAdobe PDFView/Open
Piherova_o.pdfPosudek oponenta práce180,51 kBAdobe PDFView/Open
Piherova_p.pdfPrůběh obhajoby práce198,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29070

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.