Title: Marketingová komunikace internetových obchodů z pohledu spotřebitele
Other Titles: Marketing communication of e-shops from a consumer's perspective
Authors: Vlach, Jan
Advisor: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Referee: Mičík Michal, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29077
Keywords: marketing;marketingová komunikace;e-shop;webtop 100;rohlik.cz;rajdestniku.cz
Keywords in different language: marketing;marketing communications;e-commerce;webtop 100;rohlik.cz;rajdestniku.cz
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci internetových obchodů Rohlik.cz a Rajdestniku.cz. Cílem práce je analyzovat marketingovou komunikaci těchto internetových obchodů a navrhnout opatření ke zvýšení efektivnosti jejich marketingové komunikace. Teoretická část bakalářské práce pojednává o obchodování na internetu, marketingové komunikaci a jejích nástrojích a shrnuje nové trendy v marketingové komunikaci. Praktická část zahrnuje analýzu webových stránek internetových obchodů podle upravené metodiky WebTop 100, hodnocení webových stránek a návrhy na jejich zlepšení. Praktická část dále obsahuje analýzu marketingové komunikace vybraných internetových obchodů, porovnání používaných nástrojů a návrhy na zvýšení efektivnosti marketingové komunikace.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on marketing communications of e-shops Rohlik.cz Rajdestniku.cz. The goal is analyze the marketing communication of these e-shops and propose measures to increase the effectiveness of their marketing communications. The theoretical part deals with e-commerce, marketing communication and its tools, than summarizes new trends in marketing communications. The practical part includes an analysis of websites of e-shops according to the modified methodology WebTop 100 ranking websites and proposals for their improvement. The practical part contains an analysis of marketing communication of selected e-shops, comparison used tools, and proposals to increase the effectiveness of marketing communications.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Vlach.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Vlach_v.pdfPosudek vedoucího práce672,65 kBAdobe PDFView/Open
Vlach_o.pdfPosudek oponenta práce884,3 kBAdobe PDFView/Open
Vlach_p.pdfPrůběh obhajoby práce193,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29077

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.