Title: Překlad odborného textu z oboru hotelnictví s komentářem a glosářem. (Překlad z ruského do českého jazyka.)
Other Titles: Translation of a Selected Text from the Field of Hotel Business with a Detailed Commentary and Glossary (Translation from Russian to Czech Language.)
Authors: Doláková, Marie
Advisor: Urieová Libuše, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29088
Keywords: překlad;analýza textu;překladové transformace;překladatelský komentář;lexika;morfologie;syntax;klasifikace hotelových pokojů;mezinárodní klasifikace hotelů
Keywords in different language: translation;text analysis;translation transformation;commentary;lexical level;morphological level;syntactic level;classification of hotel rooms;international hotel classification
Abstract: Cílem této bakalářské práce je překlad odborného textu z oboru hotelnictví. Ve výchozím textu je uveřejněno, jak se změní mechanismus standardizace hotelu v Rusku v letech 2015-2018. Po úvodní části následuje analýza původního textu, která obsahuje obecné informace o textu a analýzu textu na lexikální, morfologické a syntaktické úrovni. V další kapitole je český překlad. Po překladu následuje podrobný překladatelský komentář. Příloha obsahuje rusko-český slovník a výchozí text.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is the translation of a selected text from the field of hotel business/industry. In the original text presented as a change mechanism for standardization hotels in Russia in 2015-2018 years. After the introductory part follow analyze the original text, containing general information about text and text analysis at the lexical, morphological and syntactical levels. The next chapter presents the Czech translation. Then a translation commentary is included. Appendices include Russian-Czech dictionary and original text.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Dolakova Marie.pdfPlný text práce673,43 kBAdobe PDFView/Open
dolakova.pdfPrůběh obhajoby práce318,71 kBAdobe PDFView/Open
Dolakova_V.pdfPosudek vedoucího práce9,23 MBAdobe PDFView/Open
Dolakova.pdfPosudek oponenta práce531,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29088

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.