Title: Užití minulých časů ve vybraných německy psaných článcích na téma politika životního prostředí
Other Titles: The usage of past tenses in selected German written articles about environmental policy
Authors: Boušková, Michaela
Advisor: Vávra Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Wagnerová Marina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29093
Keywords: préteritum;perfekt;plusquamperfekt;politika životního prostředí;analýza
Keywords in different language: preterite;perfect;plusquamperfect;environmental policy;analysis
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá užitím minulých časů ve vybraných německy psaných článcích na téma politika životního prostředí. Cílem práce je porovnat četnost užití jednotlivých minulých časů a dále pak srovnat četnost užití těchto časů v německých a rakouských článcích. Práce se skládá ze dvou hlavních částí: teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá morfologickou, sémantickou a syntaktickou charakteristikou minulých časů. Praktická část obsahuje tabulky s údaji o analyzovaných článcích a okomentované výsledky analýzy zpracované v grafech.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the usage of past tenses in German written Articles about environmental policy. The aim of this thesis is to compare the frequency of usage of the past tenses and then to compare their frequency in German and Austrian articles. The thesis consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part deals with the morphological, semantical and syntactical characteristics of the past tenses. The practical part contains tables with information about the analyzed articles and results of the analysis compiled into graphs with a commentary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bouskova BP.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
BP_Bouskova_ved_ZV.pdfPosudek vedoucího práce177,41 kBAdobe PDFView/Open
Michaela_Bouskova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
bouskova.pdfPrůběh obhajoby práce683,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29093

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.