Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKönigsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorHypšmanová, Klára
dc.contributor.refereeBaumann Winfried, Doc. Dr.
dc.date.accepted2017-6-1
dc.date.accessioned2018-01-15T15:12:11Z-
dc.date.available2016-6-2
dc.date.available2018-01-15T15:12:11Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-28
dc.identifier73191
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/29095
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je vytvořit jasný a srozumitelný přehled o vztazích a spolupráci Plzně a Spolkové republiky Německo. Za pomoci rešerše nejen české ale i německé literatury a zdrojů, informací a podkladů analyzovat vývoj historického, kulturního a sociálního propojení a spolupráce mezi Německem a Českou republikou, především Plzně a jejího okolí. Dalším bodem je prozkoumat a potvrdit vliv Spolkové republiky Německo na Plzeňský region i z hlediska jazykového a dále se věnovat tématu plzeňsko-německé spolupráce z všeobecného hlediska, jakožto sousedních regionů, a vyhledat informace o partnerských městech a společnostech.cs
dc.format58 s. (90 175 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectplzeňcs
dc.subjectněmeckocs
dc.subjectspolková republika německocs
dc.subjectčeská republikacs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectvztahycs
dc.subjectsoužitícs
dc.subjectovlivněnícs
dc.subjectvlivcs
dc.subjectvývojcs
dc.subjectsoučasnýcs
dc.subjectspoluprácecs
dc.subjectspolečnostics
dc.titlePlzeň a Německo jako sousední země v jazykovém kontextucs
dc.title.alternativePilsen and Germany as the neighboring country in the language contexten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor thesis is to create a clear and comprehensible summary about relations and cooperation of Pilsen and Federal Republic of Germany. With the assistance of research of czech and german bibliography and sources, information and materials to analyse the development of the historical, cultural and social connection and cooperation between Germany and the Czech Republic, mainly Pilsen and its surroundings. Another point is to examine and to confirm the influence of Germany on the region Pilsen also the influence of german language and to pursue the topic of pilsen-german cooperation from general point of view as neighboring regions and than to look information about partner cities and companies up.en
dc.subject.translatedpilsenen
dc.subject.translatedgermanyen
dc.subject.translatedfederal republic of germanyen
dc.subject.translatedthe czech republicen
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translatedrelationsen
dc.subject.translatedcoexistenceen
dc.subject.translatedinfluenceen
dc.subject.translateddevelopmenten
dc.subject.translatedcurrenten
dc.subject.translatedcooperationen
dc.subject.translatedcompaniesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
2017 Posudek Klara Hypsmanova.pdfPosudek vedoucího práce300,48 kBAdobe PDFView/Open
hypsmanova.pdfPosudek oponenta práce619,28 kBAdobe PDFView/Open
hypsmanova_0.pdfPrůběh obhajoby práce619,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29095

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.