Title: Lidové zvyky a tradice v česko-bavorském pohraničí
Other Titles: Folk customs and traditions in the Czech-Bavarian border
Authors: Klasová, Jana
Advisor: Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
Referee: Baumann Winfried, Doc. Dr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29096
Keywords: tradice;pohraničí;svátky;bavorsko;chodsko;nářečí;zvyky;tachovsko;tradiční pokrmy;vztahy
Keywords in different language: traditions;border;feasts;bavaria;chodsko region;dialect;customs;tachov region;traditional dishes;relationships
Abstract: Téma bakalářské práce se nazývá Lidové zvyky a tradice v česko-bavorském pohraničí. Cílem této práce je představit zvyky a tradice v 1. polovině 20. století v bývalé oblasti jižního Egerlandu a to konkrétně na Tachovsku. Dále se zabývá zvyky a svátky, především na území Bavorska v dnešní době, Chodskem, chodským a bavorským nářečím a také tradičními pokrmy česko-bavorského pohraničí.
Abstract in different language: The name of this bachelor thesis is Folk customs and traditions in the Czech-Bavarian border. The aim of this thesis is to introduce the customs in the first half of the 20th century in former south Egerland area, concretely in region Tachov. The thesis also deals with customs and feasts, especially in Bavarian area by this time, with Chodsko region and its dialect, with Bavarian dialect and also with traditional dishes from Czech-Bavarian border.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace - Jana Klasova. PDF.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
klasova.pdfPosudek vedoucího práce640,56 kBAdobe PDFView/Open
2017 Posudek oponenta Jana Klasova.pdfPosudek oponenta práce371,21 kBAdobe PDFView/Open
klasova_0.pdfPrůběh obhajoby práce640,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.