Title: Internetauftritt ausgewählter deutscher Bundesländer(Hamburg, Berlin, Bremen). Analyse und Vergleich.
Other Titles: Analysis and comparison of the official web-presentation of selected German federal states (Hamburg, Berlin, Bremen).
Authors: Krasilnikova, Aleksandra
Advisor: Heitz Gisela, M.A.
Referee: Blahak Boris, Dr. Phil. M.A.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29097
Keywords: německá stylistika;německé spolkové země;web-design;analýza webových stránek;stilistická analýza textů.
Keywords in different language: german stylistics;german federal states;web-design;analysis of the web pages;stylistic text analysis.
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá třemi oficiálními internetovými stránkami vybraných německých spolkových zemí (Bremen, Hamburg a Berlin). Její hlavní úkol je tyto vybrané webové stránky ohodnotit a porovnat z hlediska webové analýzy. Také byla provědena stylistická analýza vybraných textů. Za tímto účelem jsou prozkoumané jak tištěné, tak i internetové zdroje. V teoretické části převažují informace z tištěných zdrojů. V praktické části se většinou použivají internetové zdroje, protože se objekt výzkumu nachází v oblasti webových stránek. Pro každé ze všech tří oficiálních webových stránek je připravená podrobná webová analýza s úsudkem.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with three official web pages of the selected German federal states (Berlin, Hamburg, Bremen). The main aim is to evaluate and compare the selected web pages from the view of web-analysis. Stilistic analysis of the web pages' text content is also held. Printed and online sources are examined for this purpose. Detailed web-analysis with conlusion is prepared for the each of the selected official web pages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Krasilnikova Aleksandra Internetauftritte ausgewahlter Deutscher Bundeslander. Analyse und Vergleich.pdfPlný text práce216,51 kBAdobe PDFView/Open
krasilnikova.pdfPrůběh obhajoby práce401,65 kBAdobe PDFView/Open
Krasilnikova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
Krasilnikova_O.pdfPosudek oponenta práce2,65 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29097

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.