Title: Obsahová a jazyková analýza reklamních materiálů politických stran v Bavorsku
Other Titles: Content and linguistic analysis of advertising materials of political parties in Bavaria
Authors: Poláková, Klára
Advisor: Wagnerová Marina, Mgr. Ph.D.
Referee: Blahak Boris, Dr. Phil. M.A.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29109
Keywords: reklama;bavorsko;politické strany;jazyková analýza;obsahová analýza
Keywords in different language: advertising;bavaria;political parties;linguistic analysis;content analysis
Abstract: Tématem této bakálářské práce je obsahová a jazyková analýza reklamních materiálů bavorských politických stran. Teoretická část této práce se zabývá obecnou charakteristikou reklamy, spolkovou zemí Bavorsko a jejími nejznámnějšími politickými stranami a stručně popisuje lexikální jevy, které jsou zkoumány v části praktické. V praktické části se autorka zabývá obsahovou a jazykovou analýzou vybraných reklamních materiálů.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is the content and linguistic analysis of advertising materials of political parties in Bavaria. The theoretical part of this thesis deals with the general characteristic of advertising, federal state of Bavaria and its the best known political parties and shortly describes lexical phenomena, which are researched in the practical part. In the practical part the author deals with content and linguistic analysis of the chosen advertising materials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Polakova Klara.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
polakova.pdfPosudek vedoucího práce273,27 kBAdobe PDFView/Open
Klara_Polakova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce171,64 kBAdobe PDFView/Open
polakova_0.pdfPrůběh obhajoby práce273,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29109

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.