Název: Chyceni mezi Východem a Západem - kulturní odlišnosti Palestinců žijících v Izraeli
Další názvy: Caught Between the East and West - Cultural Differences of Palestinians Living in Israel
Autoři: Onallah, Klára
Vedoucí práce/školitel: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Oponent: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29114
Klíčová slova: menšina;arabská menšina;izrael;palestina;arabové v izraeli;drúzové v izraeli;křesťané v izraeli;muslimové v izraeli;vzdělání v izraeli;jazyky;arabština;hebrejština;zaměstnanost menšiny
Klíčová slova v dalším jazyce: minority;arab minority;israel;palestine;arabs in israel;druzs in israel;christians in israel;muslims in israel;education in israel;languages;arabic;hebrew;employment of minority
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na arabskou menšinu žijící v Izraeli, o které se v České republice mnoho neví. Práce popisuje všeobecný vývoj situace menšiny v Izraeli po roce 1948 a tři důležité fáze, kterými si Arabové v Izraeli prošli. Velice důležité je také rozdělení Arabů na specifické skupiny a jejich popis. Práce je zaměřena na vzdělání arabské menšiny v Israeli, ovlivnění arabského jazyka, zaměstnanost a ekonomickou situaci.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focuses on Arab minority living in Israel about which we do not know that much in the Czech Republic. Thesis is in general describing development of situation of the minority after year 1948 and three important stages which Arabs in Israel went through. Very important is also division of Arabs to specific groups and its description. Thesis is focused on education of Arab minority in Israeli, influence of Arabic language, employment and economic situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Klara Onallah.pdfPlný text práce0 BAdobe PDFZobrazit/otevřít
Onallah_posudek oponenta.PDFPosudek oponenta práce132,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Onallah_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce154,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Onallah.PDFPrůběh obhajoby práce84,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29114

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.