Název: Ší'itské sekty po smrti Ja'fara as-Sadiqa
Další názvy: Shi'i sects after the death of Ja'far as-Sadiq
Autoři: Rymonová, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Tomková Alena, Ph.D.
Oponent: Haberajter Slavomír, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29116
Klíčová slova: ší'itské sekty;ismá'ílíja;imám;fátimovci;ší'a;ismá'ílíjská doktrína
Klíčová slova v dalším jazyce: shi'i sects;isma'ilism;imam;fatimids;shi'a;isma'ili doctrine
Abstrakt: Tato bakalářská práce si klade za cíl uskupit veškeré podstatné informace o sektě ismá'ílíja. Též jsou zde ve stručnosti představeny sekty, které vznikly po smrti šestého imáma Dža'fara as-Sádiqa. Práce je zaměřena především na ismá'ílíjské učení a historické pozadí v období od jejího vzniku skrze různá schizmata až po její působení v současném světě.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis aims to gather all relevant informations about the Isma'ilism. There are also briefly introduced sects that arose after the death of the sixth Imam Ja'far as-Sadiq. The work focuses mainly on Isma'ili teachings and the historical background from its beginning through various schisms up to the present world.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE - RYMONOVA DENISA .pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
V-Rymonova.pdfPosudek vedoucího práce230,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Rymonova.pdfPosudek oponenta práce243,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rymonova.PDFPrůběh obhajoby práce80,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29116

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.