Title: Mediální obraz konfliktu v Sýrii z perspektivy Al-Jazeera a RT
Other Titles: Media image of the conflict in Syria from the perspective of Al-Jazeera and RT
Authors: Klik, Jan
Advisor: Ramadan Issam, PhDr.
Referee: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29120
Keywords: konflikt v sýrii;al-jazeera;rt;sémiotická analýza;stát katar;ruská federace
Keywords in different language: conflict in syria;al-jazeera;rt;semiotic analysis;state of qatar;russian federation
Abstract: Práce si klade za cíl porovnat, jakým způsobem reflektují konflikt v Sýrii stanice Al-Jazeera a RT. Zvolenou metodou je sémiotická analýza vybraných mediálních produktů obou zkoumaných televizních stanic.
Abstract in different language: The paper aims to compare how Al-Jazeera and RT reflect the conflict in Syria. The chosen method is a semiotic analysis of selected media products of both examined TV stations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE Jan Klik.pdfPlný text práce808,12 kBAdobe PDFView/Open
Klik.PDFPrůběh obhajoby práce89,92 kBAdobe PDFView/Open
V-Klik.pdfPosudek vedoucího práce175,91 kBAdobe PDFView/Open
O-Klik.pdfPosudek oponenta práce246,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29120

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.