Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.directorDvořáková, Lilia
dc.contributor.authorDvořáková, Lilia
dc.contributor.authorBasl, Josef
dc.contributor.authorCimler, Petr
dc.contributor.authorEger, Ludvík
dc.contributor.authorEgerová, Dana
dc.contributor.authorGangur, Mikuláš
dc.contributor.authorJakubíková, Dagmar
dc.contributor.authorPlevný, Miroslav
dc.contributor.authorPokrivčák, Ján
dc.contributor.authorPreis, Jiří
dc.contributor.authorTaušl Procházková, Petra
dc.contributor.authorVacek, Jiří
dc.contributor.authorToncarová, Helena
dc.date.accessioned2018-01-17T07:51:49Z
dc.date.available2018-01-17T07:51:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationDVOŘÁKOVÁ, Lilia a kolektiv. Metodické listy pro předměty doktorského studijního programu P6208 Ekonomika a management Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. 1. vyd. Plzeň: Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni, 2018. 100 s. ISBN 978-80-261-0759-0.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-0759-0
dc.identifier.urihttp://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/29131
dc.description.abstractPublikace Metodické listy pro předměty doktorského studijního programu P6208 Ekonomika a management představuje aktuální stav zaměření a obsahu doktorského studijního programu na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni v kreditním systému studia. V publikaci jsou představeny cíle, detailní obsah, literatura, počet kreditů, způsob absolvování a požadavky na studium povinných, povinně-volitelných a volitelných předmětů čtyřletého doktorského studijního programu včetně časového doporučení pro zařazení předmětu do studijního plánu studenta doktorského studijního programu. Metodické listy k jednotlivým předmětům reagují na informační potřeby studentů doktorského studijního programu v kreditním systému studia a ve svém celkovém obsahu reagují na současné požadavky na výzkumnou, vývojovou, pedagogickou a tvůrčí činnost studentů doktorského studia.cs
dc.description.sponsorshipRozvojový a vzdělávací projekt VS-17-022: inovace a příprava nového doktorského studijního programu Ekonomika a management na kreditní systém studiacs
dc.format101 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherFakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plznics
dc.rights© Lilia Dvořákovács
dc.subjectstudenti vysokých školcs
dc.subjectmetodická příručkacs
dc.subjectekonomiecs
dc.subjectdoktorské studiumcs
dc.titleMetodické listy pro předměty doktorského studijního programu P6208 Ekonomika a management Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plznics
dc.typemonografiecs
dc.typebooken
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.subject.translateduniversity studentsen
dc.subject.translatedmethodical guideen
dc.subject.translatedeconomyen
dc.subject.translateddoctor's studiesen
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.24132/ZCU.2018.07590
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Monografie a kolektivní monografie / Monographs and collective monographs (KFU)
Přírodní vědy / Natural science
Monografie / Monographs

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dvorakova.pdfPlný text1,78 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29131

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.