Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTošner, Michal
dc.contributor.authorEisová, Stanislava
dc.contributor.refereeToušek, Ladislav
dc.date.accepted2012-05-30
dc.date.accessioned2013-06-19T06:51:24Z-
dc.date.available2011-06-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:51:24Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-24
dc.identifier45862
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2913
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na konstrukci a reprezentaci genderových identit v televizní reklamě. Je založena na vizuální a sémiotické analýze a navíc na pozorování kontextu a cílové skupiny reklam. České televizní kanály vytvářejí genderové stereotypy. Muži a ženy jsou zobrazovány v binárních opozicích. Důležitost ženy je v reklamě zmenšována, její existence i identita je závislá na muži.cs
dc.format59 s. (80 701 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectgendercs
dc.subjectmédiacs
dc.subjectsémiotikacs
dc.subjectidentitacs
dc.subjectrolecs
dc.subjectreklamacs
dc.subjectgenderové stereotypycs
dc.subjectsémiotická analýzacs
dc.subjectvizuální analýzacs
dc.subjectkonstrukce genderucs
dc.titleKonstrukce a reprezentace genderových identit v televizní reklaměcs
dc.title.alternativeConstruction and representation of the gender identity in the television advertisementen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra antropologiecs
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis focuses on the construction and representation of the gender identity in the television advertisement. It is based on the visual and the semiotic analysis and moreover, on the observations of the context and target group of the advertisements. The Czech television channels create gender stereotypes. Man and woman are shown in binary oppositions. The importance of woman in advertisement is diminished, her existence and identity is dependent on man.en
dc.subject.translatedgenderen
dc.subject.translatedmediaen
dc.subject.translatedsemioticsen
dc.subject.translatedidentityen
dc.subject.translatedroleen
dc.subject.translatedadvertisementen
dc.subject.translatedgender stereotypesen
dc.subject.translatedsemiotic analysisen
dc.subject.translatedvisual analysisen
dc.subject.translatedconstruction of genderen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stanislava_Eisova_BP_2012.pdfPlný text práce757,43 kBAdobe PDFView/Open
Stanislava_Eisova.pdfPosudek vedoucího práce141,68 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Stanislava_Eisova.pdfPosudek oponenta práce141,68 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Stanislava_Eisova.pdfPrůběh obhajoby práce141,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2913

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.