Název: Realita rodinného podnikání v ČR
Další názvy: The reality of family business in the Czech republic
Autoři: Machová, Kristýna
Taušl Procházková, Petra
Citace zdrojového dokumentu: Trendy v podnikání = Business trends : vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. 2017, č. 3, s. 41-50.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/29163
ISSN: 1805-0603
Klíčová slova: výhody;rodinné podnikání;omezení;průzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: advantage;family business;limitation;survey
Abstrakt v dalším jazyce: This paper focuses on family business topic. The aim of this paper is to discuss situation of family businesses in the Czech Republic in details. The topic of family business has gained tremendous attention in recent years and is especially concentrating on the task of family business succession. First, there is a theoretical part that concentrates attention on definition of family business in general. Finding the right match of family business definition is one of the most obvious challenges that are researchers facing. Furthermore, the theoretical part discusses advantages and limitations of such kind of doing business. In the next part, a practical view on family businesses in the Czech environment is provided. The analysis is conducted on basis of survey among a sample of family enterprises. The results of the practical part indicate current reality of this specific segment of entrepreneurial subjects and discuss future issues they should deal with. The paper contributes to research stream in the family business area and proposes several questions for further research observation.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2017)
Číslo 3 (2017)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Machova.pdfPlný text371,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29163

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.