Title: Isogeometrická analýza pro úlohy proudění
Isogeometric analysis for fluid flow problems
Authors: Bastl, Bohumír
Brandner, Marek
Egermaier, Jiří
Michálková, Kristýna
Turnerová, Eva
Citation: BASTL, B., BRANDNER, M., EGERMAIER, J., MICHÁLKOVÁ, K., TURNEROVÁ, E. Isogeometric analysis for fluid flow problems. Programs and algorithms of numerical mathematics 17. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2015. s. 23-31. ISBN 978-80-85823-64-6.
Issue Date: 2015
Publisher: Matematický ústav AV ČR
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29169
ISBN: 978-80-85823-64-6
Keywords: isogeometrická analýza;Navierovy-Stokesovy rovnice;proudění v dutině
Keywords in different language: isogeometric analysis;Navier-Stokes equations;lid driven cavity
Abstract: Článek je věnován simulaci vazkého nestlačitelného proudění, které je založeno na řešení Navierových-Stokesových rovnicích. Numerický model je založený na isogeometrické analýze. Prvotním cílem použití isogeometrické analýzy je geometricky přesný popis oblasti bez ohledu na diskretizaci a urychlení generování výpočetní sítě. Pro proudění s vyšším Reynoldsovým číslem je použita SUPG a PSPG stabilizace. Metody popsané v článku jsou testovány na standardní úloze - proudění v kavitě.
Abstract in different language: The article is devoted to the simulation of viscous incompressible fluid flow based on solving the Navier-Stokes equations. As a numerical model we chose isogeometrical approach. Primary goal of using isogemetric analysis is to be always geometrically exact, independently of the discretization, and to avoid a time-consuming generation of meshes of computational domains. For higher Reynolds numbers, we use stabilization techniques SUPG and PSPG. All methods mentioned in the paper are demonstrated on a standard test example - flow in a lid-driven cavity.
Rights: Plný text není přístupný.
© Matematický ústav AV ČR
Appears in Collections:OBD
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA)

Files in This Item:
File SizeFormat 
PANM_17-2014-1_7.pdf1,84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29169

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.