Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVeselý, Zdeněk
dc.contributor.authorHonner, Milan
dc.contributor.authorMach, Jiří
dc.date.accessioned2018-02-21T11:35:16Z-
dc.date.available2018-02-21T11:35:16Z-
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationVESELÝ, Z., HONNER, M., MACH, J. 3D model of laser treatment by a moving heat source with general distribution of energy in the beam. Applied optics, 2016, roč. 55, č. 34, s. D140-D150. ISSN 1559-128X.en
dc.identifier.issn1559-128X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/29173
dc.description.abstractTrojrozměrný počítačový model tepelného zpracování materiálu vzorku působením pohybujícího se zdroje tepla byl vytvořen s použitím metody konečných prvků. Pozornost je věnována přípravě složitých okrajových podmínek pohybujícího se zdroje tepla. Okrajové podmínky tepelného zpracování materiálu jsou definovány pomocí koeficientu přestupu tepla se zřetelem na reálné parametry. Tyto parametry zahrnují obecné rozložení energie v laserovém svazku, reálnou rychlost pohybu laseru, aktuální vzdálenost osy laserového svazku od kraje vzorku v případě, že je svazek mimo povrch vzorku, a využití většího počtu laserových stop na povrchu vzorku. Jsou navržena a počítačově simulována různá uspořádání tepelného zpracování vzorku na nichž je sledován vliv různé rychlosti pohybu laserového svazku, vícenásobný pohyb svazku po stejné laserové stopě a pohyb svazku po větším počtu laserových stop. Jsou vyhodnocovány teplotní rozložení ve vzorku a hloubky tepelného zpracování materiálu. Počítačový model může být s výhodou využit k predikci teploty při laserovém zpracování materiálu.cs
dc.format11 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherOptical Society of Americaen
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Optical Society of Americaen
dc.rightsopenAccessen
dc.subjectMatematické metody ve fyzicecs
dc.subjectTeplotacs
dc.subjectTepelné jevycs
dc.subjectKovycs
dc.subjectLaserové zpracování materiálůcs
dc.title3D model laserového ošetření pohybujícím se zdrojem tepla s obecnou distribuci energie v nosníkucs
dc.title3D model of laser treatment by a moving heat source with general distribution of energy in the beamen
dc.typepostprintcs
dc.typečlánekcs
dc.typepostprinten
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionacceptedVersionen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedA three-dimensional model of direct heat treatment of a sample surface with a moving laser has been established utilizing the finite element method. Attention is devoted to the preparation of complex boundary conditions of a moving heat source. Boundary conditions of material heat treatment are defined in the form of the heat transfer coefficient with consideration of several effects. Those include general distribution of energy in the laser beam, laser motion velocity, laser axis position outside the sample, and utilization of multiple laser motion tracks over the sample. Various arrangements of sample heat treatment are proposed and computer simulated. Different velocities of laser motion, multiple motion over the same track, and simple motion over a number of tracks are investigated. The temperature distribution in the sample and the depths of material heat treatment are evaluated. The simulation model can be used for temperature prediction during laser surface treatment of materials.en
dc.subject.translatedMathematical methods in physicsen
dc.subject.translatedTemperatureen
dc.subject.translatedThermal effectsen
dc.subject.translatedMetalsen
dc.subject.translatedLaser materials processingen
dc.identifier.doi10.1364/AO.55.00D140
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43916380
dc.project.IDED2.1.00/03.0088/CENTEM - Centrum nových technologií a materiálůcs
dc.project.IDLO1402/CENTEM+cs
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
Postprinty / Postprints (CTM)
OBD

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
post_AO-269648_AUTHOR_1.pdf1,33 MBAdobe PDFView/Open
publ_AO_D140_Vesely_Z__3_model_of_laser.pdf1,13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29173

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD