Title: Stromovité grafy typu snark
Treelike snarks
Authors: Abreu, Marién
Kaiser, Tomáš
Labbate, Domenico
Mazzuoccolo, Giuseppe
Citation: ABREU, M., KAISER, T., LABBATE, D., MAZZUOCCOLO, G. Treelike snarks. Electronic journal of combinatorics, 2016, roč. 23, č. 3, s. 1-19. ISSN: 1077-8926
Issue Date: 2016
Publisher: E-JC
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29177
ISSN: 1077-8926
Keywords: snark;excesívní index;cirkulární tokové číslo;dvojité pokrytí cykly
Keywords in different language: Snark;excessive index;circular flow number;cycle double cover
Abstract: V článku studujeme grafy typu snark, jejichž hrany se nedají pokrýt méně než 5 perfektními párováními. Esperet a Mazzuoccolo našli nekonečnou třídu takových grafů a zobecnili tak příklad zkonstruovaný Hägglundem. Ukážeme konstrukci jiné nekonečné třídy, získané zobecněním v odlišném směru. Důkaz, že tato třída má požadovanou vlastnost, používá prohledávání pomocí počítače. Dále ukazujeme, že grafy z této třídy (říkáme jim stromovité grafy typu snark) mají cirkulární tokové číslo $\phi_C (G)\ge5$ a mají dvojité pokrytí 5 cykly.
Abstract in different language: We study snarks whose edges cannot be covered by fewer than five perfect matchings. Esperet and Mazzuoccolo found an infinite family of such snarks, generalising an example provided by Hägglund. We construct another infinite family, arising from a generalisation in a different direction. The proof that this family has the requested property is computer-assisted. In addition, we prove that the snarks from this family (we call them \emph{treelike snarks}) have circular flow number $\phi_C (G)\ge5$ and admit a 5-cycle double cover.
Rights: © E-JC
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
6008-18625-3-PB.pdf366,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29177

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD