Title: Synergetická povrchová citlivost fotoelektrochemické oxidace vody na TiO2 (anatasových) elektrodách
Synergetic Surface Sensitivity of Photoelectrochemical Water Oxidation on TiO2 (Anatase) Electrodes
Authors: Minhová Macounová, Katerina
Klusáčková, Monika
Nebel, Roman
Zukalová, Markéta
Klementová, Mariana
Castelli, Ivano E.
Spo, Mathias D.
Rossmeisl, Jan
Kavan, Ladislav
Krtil, Petr
Citation: MINHOVÁ MACOUNOVÁ, K., KLUSÁČKOVÁ, M., NEBEL, R., ZUKALOVÁ, M., KLEMENTOVÁ, M., CASTELLI, I. E., SPO, M. D., ROSSMEISL, J., KAVAN, L., KRTIL, P. Synergetic Surface Sensitivity of Photoelectrochemical Water Oxidation on TiO2 (Anatase) Electrodes. Journal of Physical Chemistry C, 2017, roč. 121, č. 11, s. 6024-6032. ISSN 1932-7447.
Issue Date: 2017
Publisher: American Chemical Society
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29188
ISSN: 1932-7447
Keywords: Synergetická;povrchová;citlivost;fotoelektrochemické;oxidace;vody;TiO2;anatasových;elektrodách
Keywords in different language: Synergetic;Surface;Sensitivity;Photoelectrochemical;Water;Oxidation;TiO2;Anatase;Electrodes
Abstract: Tato práce porovnává fotoelektrokatalytickou aktivitu a selektivitu nanokrystalické anatasy, v níž převládají tváře {110}, {101} a {001} v fotoelektrickém katalytickém dělení vody. Ačkoli anodická polovina reakce rozštěpení vody - vývoji oxygenu vede k celkovému fotoelektrochemickému chování fotoexcitované anatázy, současná redukce v podmínkách fotoelektrochemie je také pozorována na některých anatasových plochách. Aktivita jednotlivých aspektů anodické poločinné reakce štěpení vody (vývoj kyslíku) se zvyšuje v pořadí {101} <{110} <{001}. Zvyšující se oxidační aktivita sleduje tendenci povrchu vytvářet meziprodukty produkující radikál OH (H2O2, ozón) v stavech zachycených otvorů. Aktivity v redukčních procesech se zvyšují v obráceném pořadí. Konkrétně redukční aktivita {101} orientované anatázy může být přičítána výraznému vývoji vodíku přenosem fotogenerovaných elektronů nábojem. Pozorované trendy souhlasí s modely DFT, které potvrzují možnost racionálního návrhu fotokatalyzátorů.
Abstract in different language: The paper compares photoelectrocatalytic activity and selectivity of nanocrystalline anatase dominated by {110}, {101}, and {001} faces in photo(electro)catalytic water splitting. Although the anodic half-reaction of water splittingoxygen evolutiondominates the overall photoelectrochemical behavior of the photoexcited anatase, simultaneous reduction under photoelectrochemical conditions is also observed on some anatase faces. The activity of individual facets in anodic half-reaction of water splitting (oxygen evolution) increases in the order {101} < {110} < {001}. The increasing oxidation activity tracks the tendency of the surface to generate the OH• radical producing intermediates (H2O2, ozone) on the trapped hole states. The activity in reduction processes increases in the reversed order. Particularly, the reduction activity of the {101} oriented anatase can be attributed to pronounced hydrogen evolution by a charge transfer of photogenerated electrons. The observed trends agree with DFT-based models which confirm the possibility of a rational design of the photocatalysts.
Rights: Plný text není přístupný.
© American Chemical Society
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_Macounova_TiO2H2_SI_PrP.pdf1,29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
17_Macounova_TiO2H2_PV.pdf1,86 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29188

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD