Title: Reologické vlastnosti poly(vinyl alkohol) (PVA) kompozitních membrán pro palivové články
Rheological properties of poly(vinyl alcohol) (PVA) derived composite membranes for fuel cells
Authors: Remiš, Tomáš
Citation: REMIŠ, T. Rheological properties of poly(vinyl alcohol) (PVA) derived composite membranes for fuel cells. Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP PUBLISHING LTD, 2017. ISSN 1742-6588.
Issue Date: 2017
Publisher: IOP Publishing
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29199
ISSN: 1742-6588
Keywords: reologie, viskozita, storage modul, membrány, poly(vinyl alkohol) (PVA)
Keywords in different language: rheology, viscosity, storage modul, membranes, poly(vinyl alcohol) (PVA)
Abstract: Reologické vlastnosti nových bezvodých protonově vodivých membrán na základě tetraethyl orthosilicate (TEOS), kyseliny sulfojantarové (SSA), oxidu titaničitého (TiO2) byly stanoveny pro různé stechiometrické poměry. SSA byla použita jako sulfonační činidlo k vytvoření zesíťované struktury a jako zdroj protonů, TEOS a TiO2 byly použity ke zlepšení tepelných a mechanických vlastností membrán. K ověření, že všechny částice byly úspěšně začleněny do matrice, byly membrány analyzovány pomocí FT-IR. Reologické, mechanické a teplotní vlastnosti membrány byly zkoumány pomocí reometru ARES G2 a termogravimetrie (TGA). Analýza PVA roztoků ukázala unikátní vlastnosti viskozity se zvýšenou hustotou zesíťování. Dynamický storage modul G´ suchých membrán ukázal lepší mechanickou odolnost a zvýšenou odolnost vůči tlaku MEA.
Abstract in different language: Rheological properties of new anhydrous proton conducting membrane based on PVA, tetraethyl orthosilicate (TEOS),sulfosuccinic acid (SSA), titanium dioxide (TiO2)was examined at various stoichiometric ratios. SSA was used as sulfonating agents to form a crosslinked structure and as proton source, whereas TEO Sand TiO2were utilized to improve the thermal and mechanical properties of the membrane. In order to verify that all the substances were immobilized into the matrix, the membranes were analysed by means of FT-IR. The rheological, mechanical and thermal properties of the membranes were investigated using rheometer ARES G2 and thermogravimetic analyser (TGA).The analysis of mixed PVA solutions exhibited a unique behaviour of viscosity with increased crosslink density. The dynamic storage modulus G´ of dried composite membranes shows better mechanical resistance and increased tolerance to pressure applied during membrane electrode assembly (MEA).
Rights: © IOP Publishing
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Remiš_2017_J._Phys.__Conf._Ser._790_012027(1).pdf968,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29199

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.