Název: Symbolika zvířat v oblasti Guinejského zálivu
Další názvy: The symbolism of animals in art and religion at the Gulf of Guinea
Autoři: Kalousová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Mildnerová, Kateřina
Oponent: Blažek, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2920
Klíčová slova: zvířata;symbolika;Guinejský záliv;náboženství;umění
Klíčová slova v dalším jazyce: animals;symbolic;Gulf of Guinea;religion;art
Abstrakt: Cílem práce byla analýza symboliky zvířat v umění a náboženství v oblasti Guinejského zálivu. Práce je zaměřena na roli zvířat v mytologických a náboženských představách, v ústně tradované kultuře i materiálním umění. Provedla jsem komparaci významů zvířat napříč vybranými geografickými oblastmi s přihlédnutím k důležitosti,kterou jednotlivé druhy zvířat pro některá etnika mají. Jádro práce je tvořeno třemi částmi. V nich jsem pojednala o symbolice domácích, divokých a zvláštních zvířat, přičemž jsem k popisu vybrala nejtypičtější zástupce každé kategorie.
Abstrakt v dalším jazyce: The work explore signification of animals at the Gulf of Guinea in Africa. It is focused on importance of animals in religion conceptions, rituals, mythology, oral tradition and visual art. The role of animals is crucial in this region. I analyzed wild, domesticated and anomalous animals. I chose the most distinguished representatives of each category.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Symbolika zvirat v umeni a nabozenstvi Guinejskeho zalivu - Eva Kalousova.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalousova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalousova oponent.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalousova obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce427,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2920

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.