Title: Generická existence ultrafiltrů na přirozených číslech
Generic existence of ultrafilters on the natural numbers
Authors: Brendle, Joerg
Blobner, Jana
Citation: BRENDLE, J., BLOBNER, J. Generic existence of ultrafilters on the natural numbers. Fundamenta Mathematicae, 2017, roč. 236, č. 3, s. 201-245. ISSN 0016-2736.
Issue Date: 2017
Publisher: Polskiej Akademii Nauk, Instytut Matematyczny
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29200
https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-85017559956
ISSN: 0016-2736
Keywords: ultrafiltr;generická existence;P-bod;selektivní ultrafiltr;ideál množin asymptotické hustoty nula;sumační ideál;kardinální charakteristika kontinua
Keywords in different language: ultrafilter;generic existence;P-point;Ramsey ultrafilter;density zero ideal;summable ideal;cardinal invariant of the continuum
Abstract: O třídě ultrafiltrů říkáme, že existuje genericky, jestliže každá báze filtru o mohutnosti menší než kontinuum může být rozšířena do ultrafiltru z dané třídy. V tomto článku zkoumáme generickou existenci ultrafiltrů definovaných pomocí ideálů na přirozených číslech jako jsou například sumační ultrafiltry a Z-ultrafiltry.
Abstract in different language: Say that a class of ultrafilters exists generically if every filter base of size < c can be extended to an ultrafilter in that class. We investigate generic existence of ultrafilters defined in terms of ideals on the natural numbers, like the summable ultrafilters and the density zero ultrafilters.
Rights: Plný text není přístupný.
© Polskiej Akademii Nauk, Instytut Matematyczny
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
doi-fm730-5-2016.pdf547,27 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29200

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD