Název: Analýza vzdělávacích institucí, které mají vliv na situaci dětí ze sociálně znevýhodněných rodin v Jirkově
Další názvy: Analysis of ethnic segregation of basic schools in Jirkov
Autoři: Kubíčková, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Hirt, Tomáš
Oponent: Jakoubek, Marek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2921
Klíčová slova: základní škola;etnicita;prostor;sociální exkluze;sociálně vyloučené lokality;marketizace vzdělávání
Klíčová slova v dalším jazyce: basic school;ethnicity;space;social exclusion;socially excluded localities;education market
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou etnické segregace na základních školách v Jirkově. Hlavními body jsou: analýza etnické segregace na zákaldních školách, analýza strategií základních škol při získávání žáků, analýza taktik městského úřadu při rozdělování školních spádových obvodů a popsání strategií učitelů při rozřazování žáků do tříd. Pro analyzování tohoto problému byly využity teorie a koncepty etnicity, prostoru, sociální exkluze a marketizace vzdělávání.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis is concerned with ethnic segregation of basic schools in Jirkov. The main goal of this article is analyzing ethnic segregation of basic schools in Jirkov and describing strategies of basic schools which they use to gain more students. I also describe tactics of local authority which are connected with catchment areas and strategies for division of students into the classes. To analyse of this problem I use theories and concepts of ethnicity, space, social exclusion and education market.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
kristyna kubickova bakalarska prace.pdfPlný text práce961,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kristyna_Kubickova.pdfPosudek vedoucího práce130,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Kristyna_Kubickova.pdfPosudek oponenta práce130,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Kristyna_Kubickova.pdfPrůběh obhajoby práce130,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2921

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.