Název: Elektronické a optické vlastnosti pentagonální B2C monovrstvy: výpočet prvních principů
Electronic and optical properties of pentagonal B2C monolayer: A first-principles calculation
Autoři: Naseri, Mosayeb
Jalilian, Jaafar
Al-Jaary, Ali H. Reshak
Citace zdrojového dokumentu: NASERI, M., JALILIAN, J., AL-JAARY, A. H. R. Electronic and optical properties of pentagonal B2C monolayer: A first-principles calculation. International journal of modern physics B, 2017, roč. 31, č. 8. ISSN 0217-9792.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: World Scientific Publishing
Typ dokumentu: preprint
preprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/29212
ISSN: 0217-9792
Klíčová slova: Funkční teorie hustoty;Karbid bóru;Elektronické vlastnosti;Optické vlastnosti.
Klíčová slova v dalším jazyce: Density functional theory;Boron Carbide;Electronic properties;Optical properties.
Abstrakt: Elektronické a optické vlastnosti pentagonální B2C monovrstvy jsou zkoumány pomocí Výpočty prvních zásad v rámci funkční teorie hustoty. Zhodnocení soudržné energie potvrzuje dobrou stabilitu B2C nanostruktury V této fázi.
Abstrakt v dalším jazyce: The electronic and optical properties of pentagonal B2C monolayer are investigated by means of the first principles calculations in the framework of the density functional theory. The cohesive energy consideration confirmers the good stability of the B2C nanostructure in this phase.
Práva: Plný text není přístupný.
© World Scientific Publishing
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (CTM)
Preprinty / Preprints (CTM)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Ali-B2C-modren Phys-16.pdf459,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29212

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD