Title: Spin-polarizovaná druhá harmonická generace z antiferromagnetického CaCoSO Single Crystalu
Spin-polarized Second Harmonic Generation from the Antiferromagnetic CaCoSO Single Crystal
Authors: Al-Jaary, Ali H. Reshak
Citation: AL-JAARY, A. H. R. Spin-polarized Second Harmonic Generation from the Antiferromagnetic CaCoSO Single Crystal. Scientific Reports, 2017, roč. 7, č. Apr 13 2017. ISSN 2045-2322.
Issue Date: 2017
Publisher: Nature Publishing Group
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29216
ISSN: 2045-2322
Keywords: Elektronické struktury;Nelineární optické náchylnosti;CaCoSO
Keywords in different language: electronic structures;nonlinear optical susceptibilities;CaCoSO
Abstract: Druhá generace polarizovaných druhých harmonických (SHG) nedávno syntetizovaného CaCoSO monokrystalu se provádí na základě vypočtené elektronické struktury pásma. Výpočet ukazuje, že spin-up (↑) kanál CaCoSO má přímou energetickou mezeru (Γv-Γc) kolem 2,187 eV, 1,187 eV (Kv-Kc) pro spindown kanál Γv-Kc) asi 0,4 eV pro spin-polarizovaný CaCoSO singl krystal.
Abstract in different language: The spin-polarized second harmonic generation (SHG) of the recently synthesized CaCoSO single crystal is performed based on the calculated electronic band structure. The calculation reveals that the spin-up (↑) channel of CaCoSO possesses a direct energy gap (Γv-Γc) of about 2.187 eV, 1.187 eV (Kv-Kc) for the spin-down (↓) channel and an indirect gap (Γv-Kc) of about 0.4 eV for the spin-polarized CaCoSO single crystal.
Rights: © Nature Publishing Group
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ali-CaCoSO-Nature-17.pdf928,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29216

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD